Jonge leraren richten eigen vakbond op

UTRECHT, 10 SEPT. De actiegroep van jonge leraren die sinds vorig jaar protesteert tegen de lage aanvangssalarissen in het onderwijs, heeft zich omgevormd tot vakbond. Volgens bestuurslid Siep de Haan gaat het om "een bond-nieuwe-stijl', die haar leden rechtspositionele hulp wil geven door ze voor juridische hulp te verzekeren bij verzekeringsmaatschappij Interpolis. De bestaande onderwijsvakbonden ABOP, KOV, PCO en NGL hebben een eigen juridisch apparaat. De voormalige actiegroep meent dat deze bonden de belangen van jonge leraren niet goed behartigen, omdat veel leden oudere leraren zijn.

De nieuwe bond houdt de naam van de actiegroep, de Na-Hossers. Deze naam is gekozen omdat het hier gaat om leraren die zijn begonnen na 1985, het jaar waarin de toenmalige minister van onderwijs Deetman met de onderwijsvakbonden het zogeheten HOS-akkoord sloot over een nieuwe salarissystematiek in het onderwijs. Voor nieuwe leraren betekende dit akkoord dat zij werden betaald naar functie in plaats van naar bevoegdheid en dat de carrièrelijnen langer werden. Zij kregen een lager salaris dan voordien. Vorig jaar heeft staatssecretaris Wallage dit akkoord gedeeltelijk teruggedraaid, maar volgens de Na-Hossers onvoldoende.

Volgens De Haan wil zijn bond wel contacten onderhouden met Kamerleden en ministerie, maar geen officiële gesprekspartner worden zoals de andere bonden. “Er is in dat circuit de afgelopen jaren heel wat afgesproken, en het onderwijs is er nooit beter van geworden.” De Na-Hossers vinden ook dat een onafhankelijke verzekeringsmaatschappij beter is dan een eigen juridisch apparaat, omdat “je daarbij vaak conflicten hebt tussen de individele belangen van een leraar en het collectieve belang, vooral als bonden akkoorden met het ministerie sluiten.”

De Na-Hossers beginnen deze week met een grote ledenwerfactie. Het lidmaatschap zal 120 gulden bedragen, of 35 gulden als het nieuwe lid geen juridische bijstand hoeft. Bedoeling is om tweederde van de 30.000 Na-Hossers te organiseren. Vorig jaar hebben drie van de vier onderwijsvakbonden een ledenwerfactie gehouden, speciaal gericht op jongere leraren. Volgens een woordvoerder van de ABOP heeft dat voor deze bond veel jonge leden opgeleverd, 42 procent van de nieuwe aanmeldingen. Van het totale bestand van de ABOP-leden is een kwart jonger dan 35 jaar.