Jeltsin is bereid met Japan kwestie Koerilen op te lossen

TOKIO, 10 SEPT. De president van de Russische federatie, Boris Jeltsin, is bereid het territoriale conflict met Japan over de eilandengroep de Koerilen op te lossen. Het Japanse ministerie van buitenlandse zaken zei gisteren dat premier Toshiki Kaifu hierover een brief heeft ontvangen van Jeltsin.

Roeslan Khasboelatov, de waarnemend voorzitter van het Russische parlement, die de brief namens Jeltsin overhandigde zei dat de Russische president “vastbesloten is de bestaande problemen tussen de twee landen uit de weg te ruimen”. Khasboelatov kwam gisteren in Tokio aan voor een bezoek van vijf dagen op uitnodiging van de regerende Liberaal-Democratische Partij.

De Koerilen - door Japan Noordelijke Eilanden genoemd - is een groep van vier eilanden aan de Japanse noordkust, die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door Het Rode leger werd bezet. Tokio heeft altijd geweigerd een vredesverdrag met Moskou te tekenen, tenzij de eilanden zouden worden teruggegeven. Technisch zijn de Sovjet-Unie en Japan daarom nog steeds in staat van oorlog.

Volgens een Japans televisiestation heeft Jeltsin gevraagd om de bouw van een aantal Japanse fabrieken in Rusland in ruil voor de eilanden. De Koerilen vallen binnen de Sovjet-Unie onder de Russische Federatie. Gorbatsjov was dit jaar de eerste Sovjet-president die Japan met een bezoek vereerde, maar hij deed, tot grote teleurstelling van de Japanse regering, geen concessies in de eilandenkwestie, ondanks Japans bereidheid tot forse financiële genoegdoening. Terwijl de Sovjet-regering altijd weigerde Japan tegemoet te komen in de kwestie, is Jeltsin nu bereid zaken te doen.

Khasboelatov vroeg gisteren om directe economische hulp, vooruitlopend op een akkoord over de Koerilen. “Hoe meer goede buurrelaties zich ontwikkelen hoe gemakkelijker onze problemen kunnen worden opgelost. Gezien de moeilijkheden in de Sovjet-Unie denken wij dat het mogelijk is dat Japan zich, samen met Westerse landen, beraadt over noodhulp aan de Sovjet-Unie,” aldus Khasboelatov. (AP, Reuter)