Jaarwinst Breevast blijft op peil

Het vastgoed beleggingsfonds Breevast dat met certificaten op de officiële markt in Amsterdam is genoteerd, heeft over het eerste halfjaar een winst behaald van 2,7 miljoen gulden tegen 1,2 miljoen gulden over het eerste halfjaar van 1990.

Over de afgelopen zes maanden werd ruim 5,5 miljoen valutawinst geboekt. De omvang van de beleggingsportefeuille is nagenoeg gelijk gebleven. Het vermogen was eind juni met 128 miljoen gulden licht gestegen boven de 125 miljoen gulden van eind 1990. De intrinsieke waarde per aandeel kwam eind juni uit op 13,82 gulden. Eind vorig jaar was dit 12,49 gulden. De directie verwacht dat de winst over geheel 1991 niet zal achterblijven bij die van vorig jaar, toen bijna 5,9 miljoen gulden winst werd gemaakt.

De certificaten Breevast zijn de afgelopen dagen verhandeld op koersen van even boven 10,00 per aandeel.