"Ik raad u aan in de partij te blijven, er is nog mooi werk te doen'

HEERLEN, 10 SEPT. “Luister nou godverdomme eens naar mij, anders schiet ik!” De bobbel in de achterzak van de spreker blijkt het uiteinde van een kunstbeen te zijn, maar voor alle zekerheid krijgt hij de kans zijn verhaal te doen. Als hij de Kamerleden en PvdA-bestuurders voor idioten, koekebakkers en dieven heeft uitgemaakt, laat hij zich weer op zijn stoel terugvallen.

"De grenzen van de solidariteit' is het thema waarover het bestuur van de PvdA-afdeling Heerlen met haar leden gisteravond dacht te kunnen praten. Maar voor de tweehonderd WAO'ers, die naar de parochiezaal naast de kerk in Heerlerheide waren gekomen, zijn er geen grenzen meer. PvdA-Kamerlid J.van Nieuwenhoven is nog niet klaar met haar uitleg (“u moet begrijpen dat er een sociale en een financiële noodzaak is om het aantal WAO'ers terug te dringen”), of de eerste boze spreker uit zaal grijpt de microfoon: “Toen ik ging werken was de bende van Colijn aan de macht, er was helemaal niets, geen verzekering. De NSB heeft in de Oorlog de verzekeringen voor ziektekosten ingevoerd om een goed figuur te slaan. Jullie pakken dat ons nu af. Gangsters doen het niet beter dan jullie!”

En zo blijft het de hele avond doorgaan: schelden op de houding van de partijpolitici, die het tot overmaat van ramp met elkaar aan de stok krijgen. Gewestelijk-voorzitter A. Kuiper wordt ter verantwoording geroepen door een lid van de afdeling Brunssum en door de Limburgse FNV-voorzitter W.Friedrichs. Waarom Kuiper met de herziene plannen van het kabinet heeft ingestemd terwijl er toch een brief van het gewest lag waarin de aantasting van de WAO radicaal wordt afgewezen? Kuiper beweert echter dat de brief nog recht overeind staat. “Ik blijf erbij dat alles op alles gezet moet worden om het doel via beperking van de instroom en vergroting van de uitstroom te bereiken.” Kuiper is ervan overtuigd dat maatregelen bij de uitvoerende instanties, zoals het GAK, voldoende zijn, “maar als je dat niet haalt moet er over andere maatregelen te praten zijn.” Dat staat juist niet in de brief, maar die is dan ook geschreven voordat het kabinet zijn plannen had aangepast, is het verweer van Kuiper. Maar de FNV'ers in de zaal willen dat Kuiper nu al belooft dat hij tijdens het partijcongres op 28 september tegen de WAO-plannen in hun huidige vorm zal stemmen en dat hij daarvoor desnoods Kok zal laten vallen.

Die garantie geeft Kuiper echter niet. Hij wil niet "ja' of "nee' zeggen zolang er nog een theoretische kans is dat na het gesprek tussen minister Kok en de vakbonden alleen de "volumemaatregelen' overeind blijven. “Als wij op 28 september tot de conclusie komen dat uit het kabinet treden de beste oplossing is, realiseer je dan dat de discussie over de sociale zekerheid gevoerd gaat worden door het CDA en de VVD”, waarschuwt de gewestelijk voorzitter.

De dicussie ontgaat de meeste aanwezigen. Telkens ontstaan rijen wachtenden achter de microfoon die hun booshid willen luchten. “We moeten niet alleen de PvdA aanpakken. Pak Paulus de Boskabouter ook eens aan”, roept een van de aanwezigen terwijl hij naar het CDA-Kamerlid W. Paulis, die naast de moedeloos zwijgende Van Nieuwenhoven zit. Zelfs Paulis heeft met haar en haar partij te doen: “Ik raad u aan vooral lid van de partij te blijven”, raadt hij de zaal aan, “er is nog zoveel mooi werk te doen.”