Gemerkte kwartjes bewijs tegen parkeermeterkrakers

ZUTPHEN, 10 SEPT. Gemerkte kwartjes en guldens werden twee Haagse parkeermeterkrakers in Zutphen noodlottig. “Waarschijnlijk hadden ze niet verwacht dat we in de provincie zo alert zouden reageren”, aldus een tevreden politievoorlichter. Een 24 en een 25-jarige Hagenaar werden het slachtoffer van een actie van de Zutphense politie om parkeermeterkrakers doelmatig aan te pakken. De gemeente merkte tijdens de zomermaanden dat haar parkeermeters vaak leeg waren. Enige duizenden guldens parkeermetergeld werden zo misgelopen. Ook uit Gouda en Zwolle, werd het systematisch kraken van meters gemeld.

Aanvankelijk probeerde de Zutphense politie door een verhoogde surveillance de onverlaten in de kladden te pakken, maar dat bleek voor het korps een te zware belasting. Daarop werd de technische dienst ingeschakeld.

“Het alarm dat wij hebben ingebouwd gaat niet af wanneer tegen de meter wordt geschopt, of wanneer er met valse guldens wordt gewerkt.” Het alarm gaat wel af wanneer er met de valse sleutels wordt gewerkt die in omloop zijn, vertelt de politievoorlichter.

De eersten die op 27 augustus werden gevat waren twee Hongaren zonder geldige verblijfstitel. De tweehonderd gulden aan kwartjes en losse guldens, die ze op zak hadden, was naar hun zeggen, afkomstig van de verkoop van een fiets, elders in het land. Een valse sleutel werd niet op hen aangetroffen en de politierechter sprak hen gisteren vrij wegens gebrek aan bewijs.

De Hagenaars die twee dagen later werden aangehouden waren echter in het bezit van geld dat door de politie van merktekens was voorzien. Merktekens die met infraroodapparatuur af te lezen zijn. Politierechter mr. De Bie achtte het gemerkte geld een wettig en overtuigend bewijsmiddel en veroordeelde de Hagenaars gisteren tot drie maanden gevangenisstraf. Een van de krakers bleek ook nog vijf maanden te goed te hebben van een parkeermeterkraak in Zwolle.