"Desillusie' over overleg; Polen breekt overleg met EG uit protest af

WARSCHAU, 10 SEPT. Polen heeft gisteren de besprekingen met de EG over een associatieverdrag opgeschort, uit teleurstelling over de houding van de EG in het overleg over een versoepeling van de handelsvoorwarden.

Jacek Sariusz-Wolski, leider van de Poolse delegatie in het overleg met de EG, stelde gisteren dat zijn regering “gedesillusioneerd” is over de houding van de EG in het overleg met Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije. Hij doelde op de weigering van de EG-ministers van buitenlandse zaken, vorige week vrijdag, in te stemmen met een uitbreiding van het mandaat van de Europese Commissie ten aanzien van de handelsvoorwaarden. “De uitbreiding van het EG-mandaat is een voorwaarde voor verder overleg. Dat betekent dat we in dit stadium het nut niet inzien van verdere plenaire besprekingen, ook al sluiten we overleg (op het niveau) van deskundigen niet uit”, zo stelde Sariusz-Wolski. De volgende ronde van het overleg was vastgesteld op 19 of 20 september.

Polen had gehoopt dat de EG zou instemmen met een versoepeling van de voorwaarden voor de import van landbouwprodukten, textiel en staal uit Polen. Frankrijk evenwel, bezorgd over het ongenoegen van de Franse boeren, blokkeerde elke vooruitgang in die richting, ondanks verzet van andere EG-landen en ondanks de belofte van vorige maand dat de Oosteuropese landen op een versnelling van het overleg en praktische steun zouden kunnen rekenen. Die belofte werd gedaan tijdens de staatsgreep tegen Michail Gorbatsjov in Moskou.

Sariusz-Wolski liet zich gisteren zeer teleurgesteld uit. “Onze desillusie is nog groter gezien de belofte van de EG-lidstaten om het overleg te versnellen en betere voorwaarden te bieden. Ons standpunt is dat we enige samenhang verwachten tussen verklaringen van goede wil en concrete beslissingen in de economische sector.”

Hij voegde daaraan toe alsnog te hopen dat de EG-ministers van buitenlandse zaken op 30 september instemmen met de uitbreiding van het mandaat. Als dat niet het geval is, zal de EG-top van staatshoofden en regeringsleiders begin oktober “de allerlaatste kans” bieden. (Reuter)