d'Ancona: protest van omroepen kortzichtig

DEN HAAG, 10 SEPT. Minister d'Ancona (WVC) heeft geen goed woord over voor het besluit van de Hilversumse omroepen om de maatregelen op te schorten die moeten leiden tot de verbetering van het publieke bestel. De omroepen hebben daartoe besloten uit protest tegen de financiële regeling waarmee de minister het omroepbestel wil redden. “Kortzichtig en het allerslechtste wat ze kunnen doen”, aldus d'Ancona.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het bestuur van de NOS dat met de voorstellen van de minister de financiering in 1993-1994 “volstrekt vastloopt en het bestel uiteindelijk op een faillissement aankoerst”. Volgens d'Ancona kunnen de omroepen de komende jaren uit de voeten met een bedrag van 220 miljoen gulden uit de algemene omroepreserve en 50 miljoen gulden per jaar uit eigen middelen. “Er is geld, dus laten we nu aan de slag gaan.” Eind augustus lieten de omroepen weten die eigen bijdrage te kunnen opbrengen, mits de minister daar uit eigen middelen evenveel geld tegenover zou zetten. Geld uit de algemene omroepreserve beschouwen zij als "een sigaar uit eigen doos' en niet als een structurele oplossing voor het in financiële problemen verkerende bestel. De omroepen verwachten meer heil van bijvoorbeeld verhoging van de omroepbijdrage en invoering van programma-onderbrekende reclame.

“We wisten al dat er een structureel financieel probleem is”, zei d'Ancona vanochtend in een reactie voor de AVRO-radio. Zij onderstreepte dat er in de komende jaren gezocht moet worden naar een financiële oplossing. Volgens haar zijn er nu nog te veel onzekerheden voor een structurele oplossing, zoals de vraag of Veronica en TROS wel of niet in het publieke bestel blijven. Met een verhoging van de omroepbijdrage of programma-onderbrekende reclame is de kijker volgens de minister niet gediend.