Betrekkingen tussen China en Vietnam zijn hersteld

PEKING, 10 SEPT. China en Vietnam hebben vandaag na 12 jaar hun diplomatieke betrekkingen volledig hersteld, zo zei de Vietnamese minister van buitenlandse zaken, Manh Cam, naar aanleiding van de ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Qian Qichen in Peking.

China heeft het herstel niet bevestigd. Waarnemers menen dat de Volksrepubliek pas formeel van nieuwe vriendschappelijke banden wil spreken als de Vietnamese partijleider Do Muoi later dit jaar Peking bezoekt, maar noemen de toenadering tussen de twee buurlanden wel opmerkelijk.

China steunde de Vietnamese communisten in hun oorlog tegen de Fransen en de Amerikanen, maar na de communistische overwinning in Saigon, in 1975, raakten de twee landen van elkaar verwijderd en kwamen eeuwenoude tegenstellingen tussen Chinezen en Vietnamezen boven. Vietnam oriënteerde zich in toenemende mate op de Sovjet-Unie.

Peking was een fel tegenstander van de Vietnamese interventie in Cambodja, eind 1978, waarna China's sterke man Deng Xiaoping beloofde de Vietnamezen “een lesje te leren” en begin 1979 een aanval van het Chinese leger gelastte. Het werd een korte maar hevige grensoorlog, waarover in Vietnam met meer afschuw wordt gesproken dan over de jarenlange Amerikaanse militaire acties.

De Chinees-Vietnamese betrekkingen werden daarna wederzijds bevroren. Ook de soevereiniteit over de Spratney-eilanden, in de Zuidchinese Zee, is een aanhoudende bron van conflict tussen China en Vietnam.

De ineenstorting van het communisme in Europa, eerst met de val van de Berlijnse Muur en de overgang van de meeste Oosteuropese staten naar een democratisch systeem en daarna met de ontwikkelingen in de Sovjet-Unie, hebben Vietnam en China dichter bij elkaar gebracht. Zowel in Hanoi als in Peking moeten de communistische leiders niets weten van politieke hervormingen. (AP, Reuter)