Baltische landen toegelaten tot "open-skies'

WENEN, 10 SEPT. De drie Baltische republieken zijn gisteren officieel toegelaten als “actieve waarnemers” bij de besprekingen over vrije luchtinspecties in Wenen, waaraan wordt deelgenomen door de zestien landen van NAVO en en het voormalige Warschaupact.

De dertien zogeheten neutrale en niet-gebonden landen hadden deze status al. In de Oostenrijkse hoofdstad zijn gisteren informele besprekingen begonnen over de mogelijkheid van een zogeheten "open-skies-akkoord', nadat het officiële overleg daarover een tijdlang in het slop had gezeten. De betrokkenen verschilden van mening over de vraag welke vliegtuigen de inspecties zouden mogen uitvoeren. De drie Baltische staten hadden gisteren overigens nog geen afgevaardigden bij de besprekingen. (AFP)