Amro breekt de regels in strijd om assurantiën

ROTTERDAM, 10 SEPT. De Amro Bank bedient zich van bedenkelijke methoden in de strijd op de verzekeringsmarkt. Deze strijd verscherpt zich nu de werkterreinen van banken en verzekeringsmaatschappijen niet langer zijn gescheiden.

De Amro Bank gebruikt daarbij nu - naar eigen zeggen incidenteel - een verkoopwijze die zelfregulerende instellingen als De Nederlandse Postorderbond als “ethisch niet juist” hebben omschreven en die juridisch aanvechtbaar is.

De Amro Bank stuurt klanten, voor wie zij als tussenpersoon verzekeringen heeft ondergebracht bij maatschappijen als Nationale Nederlanden, een brief waarin staat dat de Amro nu een eigen verzekeringsmaatschappij heeft: “Die biedt U alleen maar voordelen.” De bestaande verzekeringen zullen per de volgde premievervaldatum worden ondergebracht bij Amro Assurantieën, tenzij de cliënt binnen vier weken laat weten dat hij dat niet wil, zo laat de Amro weten.

De actie is niet zonder precedent. Eerder heeft een lokaal Rabokantoor in Putten haar klanten al geschreven dat hun polissen zonder tegenbericht zullen worden ondergebracht bij Interpolis.

Verzekeraars zeggen dat de formulering die de Amro gebruikt vragen oproept. De zogenoemd “negatieve optie” (als de klant niets van zich laat horen wordt voor hem beslist) valt niet overal in goede aarde.

J. van Sticht Thans van de Nederlandse Bond van Assurantie-bemiddelaars (NBvA) zegt over die negatieve optie: “Zo ga je niet met klanten om. Het is niet verboden voor zover ik weet, maar het is niet netjes. Tussenpersonen vinden zoiets niet passen in deze tijd. Zo behandelt een goed adviseur zijn klanten niet. Je kunt de vraag ook positief stellen: Dat kost echter meer werk, dan moet je daarna meer nabellen. Ik heb ook gehoord dat de Consumentenbond dit juridisch aan zal vechten.”

Nationale Nederlanden zegt desgevraagd het optreden van de Amro niet echt leuk te vinden, maar het bij het vak te vinden horen. Een woordvoerder: “Het was geen schok voor ons. We waren van tevoren geïnformeerd door de bank. Er is overleg over geweest.”

Volgens Nationale Nederlanden gebeurt het wel vaker dat zo polissen van cliënten door tussenpersonen worden overgesloten: “Er is natuurlijk grote zorgvuldigheid vereist. De cliënt moet genoeg mogelijkheden hebben om tegen oversluiting bezwaar te maken. Amev heeft van de Amro de verzekering gekregen dat het niet om een gerichte actie gaat en vermoedt dat de bank plaatselijk bezig is. Aegon zegt over het optreden van de Amro: “Jammer.”

Volgens de woordvoerder van de ABN Amro is het geen beleid van de bank om klanten een “negatieve optie” voor te leggen. Vanochtend was voor de bank niet te achterhalen waarom dat in bepaalde gevallen wel is gebeurd. Volgens de woordvoerder wordt het soms gedaan “als de client slechter af zou zijn wanneer hij niets doet.”

Het is volgens de ABN Amro evenmin beleid om alle verzekeringen onder te brengen bij de eigen verzekeringsmaatschappij. De bank wil een “onafhankelijke tussenpersoon” blijven. (Onafhankelijke tussenpersonen kiezen tussen alle verzekeraars die polis die voor de cliënt het meest aantrekkelijk is - red.) De ABN Amro brengt alleen sommige verzekeringen bij voorkeur onder bij de eigen verzekeringsdochter. Wanneer dat “kostentechnisch aantrekkelijk is.”

Directeur F.H. van Dorst van het Direct Marketing Instituut Nederland (waar de Amro lid van is) zegt de stelling te onderschrijven dat de “negatieve optie” niet de goede manier is om de klant te benaderen: “Banken zijn natuurlijk gewend aan dit soort systemen omdat het in het effectenbedrijf nog wel eens voorkomt. En je hebt ook zachtere voorbeelden als bijvoorbeeld krantenabonnementen die zonder meer worden verlengd. Wat de bank doet is niet verboden. Maar het is waarschijnlijk niet rechtsgeldig. Er wordt immers geen nieuwe overeenkomst gesloten, omdat wilsovereenstemming ontbreekt. Een klant die later merkt dat zijn polis is overgesloten kan daar juridisch bezwaar tegen maken.”