Actiecomité verzet zich tegen bezuiniging op sociale vernieuwing

ROTTERDAM, 10 SEPT. Er moet snel een wet op de sociale vernieuwing komen. Op adviesraden en "circulaireproducenten' kan worden bezuinigd, niet op projecten die onder de sociale vernieuwing vallen. De regelgeving voor de banenpools kan radicaal worden vereenvoudigd en er moet meer ruimte komen voor experimenten in de thuiszorg.

Dat zijn enkele van de voorstellen die het actiecomité "Wij zetten door' vanochtend heeft aangeboden aan het CDA-Kamerlid Van Houwelingen, voorzitter van de bijzondere Kamercommissie sociale vernieuwing. Bij het comité, dat vorige week is opgericht uit protest tegen de aangekondigde bezuinigingen op de opvang voor dak- en thuislozen en het jongerenproject "Jongeren bouwen voor jongeren', hebben zich inmiddels ruim tweehonderd gemeentebestuurders aangesloten.

Volgens hen is sprake van een groeiende kloof tussen het kabinetsbeleid en de uitgangspunten voor sociale vernieuwing. Door opeenvolgende bezuinigingen en door de tegenwerking van met name minister Ritzen (onderwijs) loopt de regering het risico het morele gezag te verliezen om het motto sociale vernieuwing nog te hanteren.

“Decentralisatie betekent het overbodig maken van werkzaamheden bij het Rijk en het overhevelen van middelen naar lokaal niveau. De middelen van Onderwijs en WVC komen als eerste in aanmerking”, aldus het comité.

Eerder al heeft de voorzitter van de projectgroep sociale vernieuwing, J. Schaefer, ervoor gepleit de gelden voor het onderwijsvoorrangsbeleid en de basiseducatie op te nemen in het fonds sociale vernieuwing.