Weweler jaarwinst- prognose omhoog

Weweler in Apeldoorn, fabrikant van veersystemen voor transportmaterieel, vanochtend op de Amsterdamse Effectenbeurs de grootste stijger, verwacht voor 1991 een resultaat dat hoger is dan de eerder uitgesproken prognose van 2,1 miljoen gulden.

In 1990 daalde de winst van 10,4 miljoen gulden tot 1,3 miljoen gulden. In de eerste helft van dit jaar was de winst met 1,6 miljoen gulden aanzienlijk lager dan de 3,6 miljoen gulden van dezelfde periode van verleden jaar, maar ten opzichte van de tweede helft van 1990, toen er een verlies was van drie ton, heeft zich een verbetering voorgedaan. De omzet steeg met bijna 45 procent van 38,8 miljoen tot 56,1 miljoen gulden, waaraan de nieuwe deelnemingen Colaert Stock in Frankrijk en Truck and Trailer Industry in Noorwegen 19,5 miljoen gulden hebben bijgedragen. Zonder die bijdrage zou er een omzetdaling zijn opgetreden tot 36,6 miljoen gulden.

Het bedrijfsresultaat daalde van 5,9 miljoen tot 4,8 miljoen gulden, de rentelasten stegen per saldo van drie ton tot 1,5 miljoen gulden.

Bij de werkmaatschappijen in de Benelux was sprake van een verbetering ten opzichte van de tweede helft van 1990. De markten in Duitsland, Ierland en Frankrijk zullen zich, naar Weweler verwacht, na een lichte daling in de tweede jaarhelft herstellen. Zoals in nevenstaande koersgrafiek te zien is, bereikte Weweler op de Amsterdamse parallelmarkt in de tweede helft van 1989 een top van tegen de 160,00 gulden om daarna onder invloed van tegenvallende resultaten in te storten. In januari van dit jaar werden de certificaten verhandeld op een koers op 28,80, waarna licht herstel optrad naar een niveau van tussen 35,00 en 40,00 gulden. De koers lag er vanochtend sterk bij met een stijging van 3,40 naar 38,00 gulden.