Wereldprodukie

De wereldproduktie van olijfolie bedroeg in 1989-1990 1.792.300 ton, ongeveer vijf procent van de totale produktie van plantaardige oliën. Het aandeel van de vijf olijfolie-producerende EG-landen (Spanje, Italië en Griekenland zijn de reuzen, Portugal en Frankrijk dwergen) in de wereldproduktie is overheersend: 1.453.300 ton. Veruit het grootste deel daarvan wordt in de landen zelf geconsumeerd.

Meer dan negen tiende van alle olijfolie ter wereld wordt in het Middellandse-zeegebied geproduceerd. Grote producenten buiten de EG zijn Tunesië, Turkije, Marokko en Syrië. De oogsten zijn, afhankelijk van het weer, aan sterke schommelingen onderhevig.

Het verbruik van spijsoliën in Nederland stijgt. Volgens gegevens van het Olijfolie Informatie Bureau bedroeg het in 1985 nog ca. 10.000 ton, in 1990 ca. 14.000 ton, waarvan 9.000 zonnebloemolie, 4.000 sojaolie en 1.000 ton olijfolie.