Vakbeweging en kabinet snel bijeen voor overleg WAO

DEN HAAG, 9 SEPT. De vakbeweging en het kabinet zullen waarschijnlijk nog deze week het gesprek over de WAO en de Ziektewet hervatten. Vice-premier W. Kok beloofde FNV-voorzitter J. Stekelenburg gistermiddag in het NOS-televisieprogramma Het Capitool in te gaan op een uitnodiging voor zo'n gesprek. Volgens Kok is het kabinet bereid “om te kijken of uw voorstellen voldoende opleveren” bij het terugdringen van het aantal WAO'ers.

Kok verbond aan die toezegging een duidelijke voorwaarde: de drie vakcentrales moesten nog in de komende dagen (“want we leven op een hele korte termijn”) tot “heel nieuwe inzichten” komen. Wat die nieuwe inzichten moeten behelzen zei de vice-premier er niet bij.

“Blijkbaar heeft het kabinet iets te bieden. Daar moet je als vakbeweging op insteken”, reageerde woordvoerder Maas van de vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) vanmorgen positief. “Tot dusver stelde het kabinet dat een verlaging van de WAO-uitkeringen onvermijdelijk was. Voor de vakbeweging was een verlaging van de duur of de hoogte van de uitkeringen onbespreekbaar. Nu zegt Kok toe dat hij toch wil kijken of onze voorstellen voldoende opleveren. Wij gaan ervan uit dat dat geen loze kreet is.”

Een woordvoerster van de FNV reageerde terughoudender. “Wat Kok zei was voor tweeërlei uitleg vatbaar. We wachten nu op een nader gespecificeerde uitnodiging,” zei ze. Het Federatiebestuur van de FNV besloot vanmorgen dat men in principe bereid is tot een gesprek. Vanmiddag zou de Federatieraad, waarin de diverse vakbonden zijn vertegenwoordigd, dit standpunt waarschijnlijk delen.

Minister Kok bevond zich vandaag in Brussel, waar de ministers van financiën van de EG vergaderen over de monetaire en financiële eenwording. Een woordvoerder van Kok zei te verwachten dat de vakbeweging het kabinet vanavond voor een gesprek zal uitnodigen. Dat zou dan morgen of woensdag kunnen plaatsvinden. Naast Kok zouden premier Lubbers, minister De Vries (Sociale Zaken) en minister Andriessen (Economische Zaken) aanwezig kunnen zijn).

Tijdens het televisiedebat stelde vice-premier Kok zich vierkant op achter de kabinetsplannen met de WAO en de Ziektewet. FNV-voorzitter Stekelenburg zei dat het door de vakbeweging verdedigde volumebeleid (verruiming van het begrip passende arbeid, geen verlaging van de uitkeringen, enz.) binnen twee jaar vruchten moet afwerpen.

Pag.3:

"Geen uitstel Wao-plan'

Als het volumebeleid geen vruchten zou afwerpen zou de vakbeweging bereid zijn “na te denken” over extra maatregelen. Hiermee nam Kok echter geen genoegen, omdat hij nu al wilde weten wat er dan zou gebeuren.

Kok voegde daar aan toe dat de WAO-maatregelen van het kabinet, zoals nu gepland, pas op 1 juli 1992 ingaan. Dat betekent volgens de vice-premier dat een verder uitstel tot “voorjaar 1993” niet onmogelijk is. Waaraan hij echter onmiddellijk toevoegde dat zelfs als de duurbeperking al op 1 juli 1992 ingaat het aantal WAO-ers tussen nu en 1994 niet kan worden gestabiliseerd. Over een verder uitstel van de duurbeperking zei Kok daarom dat dit “in feite toch het commitment achter het beleid om het gebruik van de WAO binen veel aanvaardbaarder proporties terug te dringen wegneemt”.

Tijdens het tv-debat verweet Stekelenburg het kabinet dat het met Prinsjesdag met een wetsvoorstel komt dat bovenwettelijke uitkeringen na afloop van de CAO op nul zet. Nu lopen zulke rechten normaliter, als een CAO afloopt, door. Er zou hier sprake zijn van een “puur kadootje aan de werkgevers”. Kok weigerde hier inhoudelijk op in te gaan. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken heeft het kabinet al in juli voorgesteld dat werkgevers in de toekomst zieke werknemers de eerste zes weken nog slechts 70 procent van het laatst verdiende loon (met als minimum het minimumloon) moet uitbetalen. Een afwijking daarboven via de CAO of via een individuele arbeidsovereenkomst is en blijft mogelijk.