Tromp

Wie kennis wil nemen van de ideeën van de politicoloog Bart Tromp kan daarvoor regelmatig terecht in de landelijke pers. Tegenwoordig verschijnt hij met een onverholen triomfantelijke glimlach. Zo ook in NRC Handelsblad van 2 september. Bart Tromp haalt zijn gelijk.

Nu heeft hij in de loop van de jaren vele rake dingen beweerd, dat moet gezegd. En de reden dat Bart Tromp nooit die partij-ideoloog geworden is die hij zo graag had willen zijn ligt in dat ene ding dat hij telkens daarbij ten tonele voert. Bart Tromp zegt namelijk dat de sociaal-democratie gered kan worden als zij de solidariteitsgedachte overboord gooit. Tromp bedoelt waarschijnlijk dat de partij gered kan worden als zij de sociaal-democratie overboord gooit. Want een sociaal-democratische partij zonder solidariteitsgedachte is een kronkel. Hier is de juntaleider aan het woord die beweert dat hij alles doet om de democratie te redden.

Met zijn veroordeling van Nieuw Links ben ik het eens, en al evenzeer met zijn analyse van het veelal knullige politieke optreden van de partij. Ook de opmerking over de AOW mag er wezen. En het citaat van Friedrich von Hayeck is werkelijk mooi.

Een beweging die de scherpe kantjes van het kapitalisme af wil halen moet dat echter doen op grond van een mening over wat die scherpe kantjes zijn. Die mening is het gevolg van een overtuiging die alles met solidariteit te maken heeft en niets met “We moeten opkomen voor de materiële belangen van een groot deel van de bevolking, gecombineerd met een betere inrichting van de samenleving.” Die vervanging van de solidariteitsgedachte door een analytisch sociaal-liberalisme heeft het in de sociaal-democratische PvdA nooit gehaald, en terecht.

Tenslotte zijn zij die bereid zijn de bestaande dogma's ter discussie te stellen al honderd keer nuttiger dan allen die zich ingraven in de loopgraven van de verzorgingsstaat.

    • Gerben Wierda