Tilburgse Universiteit

In een artikel over Rick van der Ploeg (NRC Handelsblad, 26 augustus) wordt gesteld dat in de zes jaar dat Van der Ploeg hoogleraar in Tilburg is geweest, de economische faculteit daar “van onbeduidend zeer spraakmakend (is) geworden”. Het is stilistisch met het oog op de contrastwerking misschien wel aantrekkelijk om te suggereren dat het Tilburgse volk in duisternis wandelde tot het licht van Van der Ploeg verscheen, maar zo'n suggestie getuigt niet van veel kennis van de situatie.

Ik noem twee voorbeelden om te laten zien dat in Tilburg ook lang voordat Van der Ploeg daar verscheen uiterst gedegen wetenschappelijk werk werd voortgebracht dat tegelijk relevant was voor het economische beleid en daardoor mede de discussie in Nederland bepaalde, dus spraakmakend was. De rapporten van de Commissie Economische Deskundigen van de SER zijn lange tijd in sterke mate bepaald geweest door de Tilburgse inbreng (Schouten), die op een gedegen wetenschappelijke basis steunde. Het jaargangenmodel zoals toegepast door het Centraal Planbureau is mede ontwikkeld in Tilburg en daar ook verder uitgediept (Van de Klundert). Dit is een verre van uitputtende opsomming, maar het moge duidelijk zijn dat het onzorgvuldig is om van "onbeduidend' te spreken.

    • Prof.Dr. H. Visser