St-Petersburgers vieren nieuwe naam

MOSKOU, 9 SEPT. Leningrad bestaat niet meer. De omdoping in Sint-Petersburg is dit weekeinde feestelijk gevierd. Vrijdag keurde het presidium van het Russische parlement de naamsverandering goed. Zaterdag trokken de jazz-bandjes in het nieuwe "Sankt Peterboerg' er met nog meer enthousiasme op uit dan anders.

Tweeëneenhalve maand geleden hadden de inwoners van Leningrad zich per referendum al uitgesproken voor naamswijziging. Maar die uitslag was op zich onvoldoende. De herdoop kon pas zijn beslag krijgen na een besluit van het Russische parlement. Voor de coup werd nog gepoogd om de Russische regering te bewegen het plebisciet niet te sanctioneren. Daarbij speelden vooral historisch-emotionele argumenten een rol. Vooral de inwoners van Leningrad, die de negenhonderd dagen durende blokkade door de Duitsers hadden meegemaakt, voelden zich door de uitspraak van de meerderheid van de bewoners in de kou gezet. Na de mislukte staatsgreep begonnen die argumenten echter weg te vallen.

De "blokkade' werd zaterdag overigens wederom op grote schaal herdacht. De gemeenteraad onder leiding van burgemeester Anatoli Sobtsjak, de rijzende ster van de democratische beweging die sinds de putsch Kennedy-achtige allures worden toegedicht, gaf daarbij acte de présence.

De inwoners van Sint-Petersburg hechten veel waarde aan hun nieuwe naam omdat ze daarin hun historische eigenwaarde kunnen terugvinden. Ook al heette de stad sinds de dood van Lenin naar de bolsjewistische leider, de bewoners bleven zich erfgenamen voelen van een andere traditie dan die van het communisme. Sint-Petersburg bleef het “venster op het Westen” en een bolwerk van intellectualiteit en kunst, dit in schril contrast tot het “smerige” bureaucratische centrum Moskou. In Leningrad, waar de antisemitische organisatie Pamjat overigens nadrukkelijker aan de weg timmert dan elders in Rusland en de stalinistische partijgangers van Nina Andrejeva hun uitvalsbasis hadden en hebben, voelde men zich op één lijn staan met de hervormingsgezinde episodes uit het tsaristische Rusland.

Maar Rusland zou Rusland niet zijn als er zaterdag niet onmiddellijk enige scepsis zou zijn geventileerd. De vraag of met de naam de winkels ook voller zullen worden, dook dan ook overwijld op te midden van het feestgedruis.

Foto: Triomf in St.-Petersburg: net als de stad heeft ook het toonaangevende avondblad zijn naam veranderd. Na zeventig jaar heet de Vetsjgrad nu Vetsjerni Peterboerg, en de zetter wil dat weten ook. (Foto Reuter)