Schaefer wil geen bezuiniging op project voor sociale vernieuwing

DEN HAAG, 9 SEPT. De projectgroep sociale vernieuwing heeft “met ontsteltenis” kennis genomen van de voorgenomen bezuiniging door WVC op het project "Jongeren bouwen voor jongeren'. Volgens de voorzitter van de projectgroep, J. Schaefer, moet alles in het werk worden gesteld om deze bezuiniging ongedaan te maken. Schaefer heeft dit in een brief van 27 augustus laten weten aan de coördinerend minister voor de sociale vernieuwing, I. Dales.

Behalve het ongedaan maken van deze bezuiniging moeten volgens Schaefer nog een reeks maatregelen worden genomen, wil het proces van sociale vernieuwing kans van slagen hebben. Zo moeten de gelden voor het onderwijsvoorrangsbeleid en de basiseducatie in het fonds sociale vernieuwing komen, evenals de gelden voor de inspectie jeugdhulpverlening en de middelen voor de zogenoemde HALT bureaus (ter bestrijding van vandalisme). Voorts moet de ouderenzorg worden gedecentraliseerd, aldus Schaefer.

Wanneer de onderwijsgelden blijvend buiten het fonds vallen “versterkt dat de beeldvorming dat de sector onderwijs niet meer meedoet met de sociale vernieuwing”, zo schrijft hij.

Volgens Schaefer is er sprake van een gevoel van teleurstelling bij leden van de projectgroep. “De huidige kabinetsbenadering van de sociale vernieuwing vervult ons met grote zorg. Wij constateren een opvallend gebrek aan aandacht bij het kabinet voor de inspanningen die nodig zijn voor het laten welslagen van deze door hetzelfde kabinet geëntameerde beleidsprioriteit”, aldus de brief. Schaefer dringt er bij Dales op aan gewekte verwachtingen niet te beschamen: “dat zou dodelijk zijn voor het project.”

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft eind augustus in een brief aan minister Dales kritiek geuit op de manier waarop het kabinet gestalte geeft aan de sociale vernieuwing. Volgens de VNG wekt het kabinet de indruk dat het de sociale vernieuwing minder serieus is gaan nemen.

Evenals de projectgroep-Schaefer laakt de VNG het feit dat de onderwijsgelden buiten het fonds dreigen te blijven. Ook heeft de VNG kritiek op de bezuiniging op het project "Jongeren bouwen voor jongeren'. Volgens de vereniging gaat van dit voornemen “een negatief signaal uit ten aanzien van het belang dat het kabinet hecht aan sociale vernieuwing”, aldus de brief.

Morgen prestenteert het actiecomité "Wij zetten door' zich met een open brief aan het CDA-Kamerlid Van Houwelingen, voorzitter van de bijzondere Kamercommissie sociale vernieuwing. In het comité zitten ruim honderd gemeentebestuurders die verontwaardigd hebben gereageerd op de voorgenomen bezuiniging op het jongerenproject en op de opvang voor dak- en thuislozen.