Ritzen wijst kritiek af op hoger lesgeld

AMSTERDAM, 9 SEPT. Verhoging van het lesgeld met 300 gulden verdient de voorkeur boven bezuinigingen in de vorm van grotere klassen of lagere salarissen voor leraren. Zo'n verhoging is een maatregel die de kwaliteit van het onderwijs niet aantast.

Dat zei minister Ritzen (onderwijs) vanmorgen op Schiphol bij de opening van het cursusjaar voor het middelbaar beroepsonderwijs. Onder het motto "het MBO maakt een vliegende start' hadden zich daar zo'n 200 directeuren van scholen voor middelbaar beroepsonderwijs verzameld. Zij namen het vliegtuig naar de Britse stad Birmingham, om daar een bezoek van een dag te brengen aan een aantal "colleges of further education', grote instellingen voor beroepsonderwijs.

Tijdens de opening van het cursusjaar protesteerden een twintigtal studenten onder de naam STROP ("Studenten Tegen Ritzens Onderwijs Plannen') tegen de in de onderwijsbegroting aangekondigde verhoging van het lesgeld. Zij zeiden niet te begrijpen hoe zo'n "snoepreisje' naar Groot-Brittannië viel te rijmen met de bezuiniging en vroegen zich af "wanneer Ritzen eruit vliegt'.