Problemen Air Holland groter dan verwacht

ROTTERDAM, 9 SEPT. De externe accountant van Air Holland weigert de jaarstukken over 1990 te tekenen omdat volgens hem de continuïteit van het bedrijf niet is gewaarborgd.

Vanochtend heeft de directie van de chartermaatschappij de voorlopige cijfers over 1990 gepubliceerd, waaruit blijkt dat Air Holland een verlies van 49 miljoen gulden heeft geleden.

Na aftrek van belastingen resulteert nog een verlies van 41,8 miljoen gulden. Het eigen vermogen van Air Holland is vorig jaar nog verder gedaald dan tot voor enkele maanden nog werd aangenomen, namelijk tot 4,3 miljoen gulden. Het garantievermogen nam af tot 8,8 miljoen.

De directie van Air Holland kondigde vanochtend aan de aandeelhoudersvergadering op 30 september te zullen vragen om uitstel van goedkeuring van de definitieve jaarrekening, omdat de accountant pas wil tekenen als er voldoende geld op tafel komt om het bedrijf voort te zetten.

Volgens de directie is huisbankier ABN Amro het nu met Air Holland eens dat het nieuwe ondernemingsplan dat de afgelopen weken door de bank is bestudeerd, “een basis biedt voor de continuïteit”. Als een van de kernpunten van dit plan vermeldt de directie uitbreiding van de vloot van grote vliegtuigen met “een aantal” kleinere Boeing 737-toestellen. Daarmee wil Air Holland herstel nastreven van zijn positie op de Europese chartermarkt.

Deskundigen op het terrein van de financiering van luchtvaarmaatschappijen noemen dit beleid “utopisch”, omdat Air Holland niet in een positie is om nieuwe leningen voor de aanschaf of het leasen van nieuwe toestellen af te sluiten. Als het bedrijf consequent wil overschakelen van de verliesgevende lange-afstandsvluchten naar het Europees vakantievervoer zou het de dure, grote vliegtuigen moeten verkopen.

Enkele grote aandeelhouders van Air Holland, zoals de Rotterdamse oliehandelmaatschappij Transol en de Nederlandse Participatie Maatschappij hebben zich bereid verklaard het eigen vermogen van de chartermaatschappij door een nieuwe geldinjectie te steunen, maar het benodigde bedrag van 30 miljoen gulden zou daarmee nog niet kunnen worden bereikt. De directie van Air Holland zegt dat de noodzaak blijft bestaan om op korte termijn nieuw risicodragend kapitaal te vinden, maar dat het overleg daarover zich in een “zodanige fase” bevindt dat geen mededelingen over de stand van zaken kunnen worden gedaan.