Postzegels

In het rijtje illustere Nederlandse geleerden die gepasseerd werden in de serie herdenkingspostzegels van de PTT, genoemd in het artikel van S.P.A. Gipman (Opiniepagina, 5 augustus), ontbreekt eigenlijk de naam van de meest illustere van alle, namelijk die van de wiskundige L.E.J. Brouwer.

Nu is Brouwer geen Nobelprijswinnaar (er bestaat geen Nobelprijs voor wiskunde) maar ook bij andere gelegenheden, zoals zijn honderdste geboortedag in 1981, heeft de PTT Brouwer ondanks zijn wereldreputatie en ondanks adviezen uit de wiskundige wereld geen postzegel waardig gekeurd. Wie beslist daar eigenlijk over? Gipman spreekt van "de keuzeheren (of dames) van de PTT', maar wie zijn dat en aan wie zijn zij verantwoording schuldig?

    • Rudy Kousbroek Leiden