Peil water Rijn zakt naar record

ROTTERDAM, 9 SEPT. De binnenscheepvaart wordt ernstig belemmerd door de lage waterstand in de Rijn en de Maas en ook de landbouw ondervindt problemen door de aanhoudende droogte. Op de Rijn bij Lobith is vanochtend om acht uur een laagterecord van 7,30 meter boven Normaal Amsterdams Peil gemeten.

Binnenschippers kunnen de grotere schepen sinds enige dagen nog maar tot de helft van het laadvermogen belasten omdat ze anders zouden vastlopen.

Volgens de Unie van Waterschappen geldt nu in vrijwel alle hoger gelegen gebieden een verbod voor de landbouw water voor besproeiing van gewassen te onttrekken aan sloten, vaarten en meren. De situatie is ernstiger dan in de zomer van 1976, toen het boezempeil 7 centimeter per etmaal daalde door verdamping. Het Hoogheemraadschap van Schieland heeft de waterinlaat aan de Hollandsche IJssel moeten sluiten omdat het water te zout wordt. De komende dagen is een verdere verlaging van de waterstand in de Rijn te verwachten.