Pankin: honderd miljard nodig om crisis te bestrijden

WASHINGTON, 9 SEPT. De nieuwe Sovjet-minister van buitenlandse zaken Boris Pankin heeft het Westen honderd miljard dollar financiële hulp gevraagd; de oplossing van de crisis in de Sovjet-Unie, aldus Pankin, kost evenveel als de Golfoorlog.

In een vraaggesprek met CNN zei de nieuwe minister dat het bedrag van honderd miljard dollar vorige week al is gevallen tijdens het gesprek dat president Gorbatsjov voerde met de Britse premier Major. De Sovjet-Unie, aldus Pankin, staat voor “dramatische veranderingen” die het lot van de hele wereld beïnvloeden. Pankin stelde in het vraaggesprek verder dat de economische betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en Cuba zullen veranderen. De afgelopen dertig jaar heeft de Sovjet-Unie Cuba economisch op de been gehouden met massale steun in de vorm van olie- en voedselleveranties en de afname van Cubaanse suiker. (Reuter, AFP)