Opnieuw kritiek uit de gewesten op PvdA-leiding

DEN HAAG, 9 SEPT. Bewindsleden en Kamerleden van de PvdA hebben in het weekeinde opnieuw forse kritiek te verduren gekregen van partijleden die de WAO-plannen van het kabinet hekelden.

In Groningen liepen de emoties hoog op toen PvdA-Kamerlid B. Middel en staatssecretaris J. Wallage een poging deden om de plannen van het kabinet te verdedigen. “Je belazert de zaak”, zo kreeg Middel te horen uit de zaal. Middel wees erop dat het kabinet ten val zou zijn gekomen als de PvdA-fractie de WAO-plannen zou hebben afgewezen. “We hadden kunnen opstappen zoals Piet de Visser, maar dan hadden we niets meer kunnen waarmaken”, aldus Middel. “Maar dan had je nog wel het respect van de kiezer gehad”, zo riep een PvdA-lid hem toe.

Minister Pronk (ontwikkelingssamenwerking) probeerde zaterdag in Vught zijn gehoor te overtuigen. Ook hij ondervond weinig begrip voor de WAO-besluiten. “We hebben toch unaniem ja gezegd tegen regeren”, aldus Pronk. “Waarom? We vonden langdurige oppositie slecht voor de partij. Dat regeren nu slechter uitvalt voor de partij is een tegenvaller waar we samen uit moeten komen.”

In Arnhem deden minister Alders en het PvdA-Kamerlid F. Leijnse vergeefse pogingen het gewest Gelderland te overtuigen. Zij stuitten op fel verzet van kaderleden van de FNV en het WAO-beraad.

In Arnhem en Vught werden geen moties ingediend over het kabinetsbeleid of de positie van partijleider Kok. Op een bijzonder partijcongres op 28 september in Nijmegen zal de achterban van de PvdA oordelen over de WAO-plannen en daarmee over de positie van de partijleider. Volgens staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken is er geen vertrouwen in de partijleiding als ook een aanzienlijke minderheid zich uitspreekt tegen de WAO-plannen. “Ook als pakweg 30 procent van de aanhang Kok niet steunt, is er geen basis van echt vertrouwen”, aldus Ter Veld zaterdag in een vraaggesprek met de Telegraaf.