Omroepen staken plannen voor vernieuwing bestel

AMSTERDAM, 9 SEPT. De gezamenlijke omroepen staken hun plannen voor de vernieuwing van het publieke bestel.

De Tweede Kamer moet eerst meer duidelijkheid scheppen over hun toekomst. NOS-voorzitter Max de Jong maakte vanmorgen de inhoud van een brief met die strekking aan minister d'Ancona (WVC) bekend op het "Eerste nationale omroepcongres' in Amsterdam. Volgens De Jong bestaan nu voor de omroepen te veel risico's, omdat samenwerking per net niet van de grond kan komen door de onduidelijkheid over het toekomstige aantal netten. Voor de minister van WVC is het uittreden van TROS en Veronica bespreekbaar. De omroepen beschouwen zo'n uittreding echter als een rampzalige ontwikkeling. Volgens de NOS zullen dan grote complicaties ontstaan door de verdeling van de omroepen over de resterende twee netten. En het zal grote financiële gevolgen hebben. TROS en Veronica worden beschouwd als belangrijke omroepen voor het binnenhalen van voldoende financiële middelen.