Nagron verwacht 20 pct meer winst

Nagron, Nationaal Grondbezit, heeft in de eerste helft van dit jaar een winst behaald van 4,9 miljoen gulden, een miljoen gulden meer dan in de eerste zes maanden vorig jaar.

De bedrijfswinst steeg van 107 miljoen tot 112,5 miljoen gulden. De verwachtingen voor de tweede helft van het jaar zijn niet ongunstig. Het ziet er naar uit dat over geheel 1991 een winst kan worden behaald die ongeveer 20 procent boven die van 1990 (8,6 miljoen gulden) kan uitkomen, exclusief de buitengewone bate uit de verkoop van Nagron Staal, in juli, aan de Duitse onderneming Arn. Georg AG.