Londen blijft ijveren voor overleg Ulster

LONDEN, 9 SEPT. Groot-Brittannië gaat proberen de vastgelopen besprekingen over de toekomst van Noord-Ierland weer uit het slop te halen.

De minister van Noordierse zaken, Peter Brooke, wiens eerdere poging in juli van dit jaar vastliep, zei binnen afzienbare tijd de partijen te zullen benaderen voor een heropening van de onderhandelingen. Sinn Fein, de politieke vleugel van het Ierse Republikeinse Leger, wordt van de onderhandelingen uitgesloten zolang niet van het gebruik van geweld wordt afgezien. (Reuter)