Lek in Borssele, kerncentrale is voor drie weken stilgelegd

ROTTERDAM, 9 SEPT. De kerncentrale in Borssele is zaterdag stilgelegd nadat een lekkage in een van de stoomgeneratoren was opgetreden. Dit technische mankement levert geen gevaar op, aldus een woordvoerder, want de centrale is uit voorzorg, nadat er 20 liter per uur waterverlies optrad, "afgeschakeld' en afgekoeld. Volgens de veiligheidsvoorschriften van de overheid (Kernfysische Dienst) moet een kerncentrale bij verlies van 100 liter water per uur worden "afgeschakeld'.

Radiologische of andere gevolgen voor de omgeving hebben zich in Borssele niet voorgedaan. Naar verwachting zal de centrale drie weken buiten gebruik zijn. Het bedrijfsverlies beloopt ongeveer 8 miljoen gulden. Daar komt naar schatting nog twee miljoen gulden bij, voor de kosten van het stilleggen en de reparatie.

De kerncentrale Borssele heeft een netto vermogen van 452 megawatt en draait onder normale omstandigheden constant op topcapaciteit. De eigenaar, de Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland, moet nu elektriciteit inkopen bij de overkoepelende organisatie, de Samenwerkende Elektriciteits Produktiebedrijven (SEP) in Arnhem. Volgens een SEP-woordvoerder kan het verlies in de produktie worden opgevangen door de normale reserve van centrales die in gebruik zijn. In totaal hebben de Nederlandse centrales een vermogen van 15.000 megawatt en de hoogste belasting die tot nu toe werd bereikt, was 10.800 megawatt.

Deze week denkt de directie van de centrale in Borssele onderzoek te kunnen doen naar de oorzaak van de lekkage in het primaire koelcircuit, dat warmte overdraagt aan het secundiaire circuit waar stoom wordt opgewekt. Vermoed wordt dat een van de duizenden pijpjes in één van de twee stoomgeneratoren lekt. Waarschijnlijk wordt dit pijpje door het aanbrengen van afsluiters buiten gebruik gesteld, zodat de reparatie vrij simpel is, aldus de woordvoerder. Tegelijk met deze werkzaamheden zal onderhoud aan de reactor worden verricht, dat gebruikelijk is bij een splijtstofwisseling.