Fietsen-plan Provo krijgt nieuwe kans

AMSTERDAM, 9 SEPT. Een kwart eeuw na de opheffing van Provo lijkt het befaamde "witte-fietsenplan' een nieuwe kans te krijgen. Zij het met fietsen en opbergsystemen die bestand zijn tegen het Amsterdam van de jaren negentig. In Kopenhagen wordt eind dit jaar een proef genomen met een systeem van witte stadsfietsen, waarvan iedereen voor een gering bedrag aan "statiegeld' voor maximaal dertig minuten gebruik kan maken. Slaagt het experiment, dan willen de initiatiefnemers de EG steun vragen voor de opzet van een omvangrijker systeem in Amsterdam, Kopenhagen en Brussel.

Het Y Tech Innovatiecentrum van de voormalige provo Luud Schimmelpennink wil het zogenoemde "depo statiegeld-vervoerssysteem' bij de opening van de fiets-RAI in februari 1992 introduceren. Het systeem houdt in dat de "depo'-fietsen vergrendeld in speciale rekken in de binnenstad worden geplaatst. Na inworp van een bepaald bedrag in een automaat kan de fiets, dankzij een bepaalde remconstructie, maximaal een half uur worden gebruikt. Wie de fiets daarna in een van de "depo'-rekken terugzet krijgt het bedrag terug. De fietsen zijn, zo hoopt men althans, door het 30-minuten blokkeringssysteem en de bijzondere vorm weinig gevoelig voor diefstal. Ze krijgen banden die niet lek kunnen raken dank zij het gebruik van een soort sponsrubber. Het gebruik van een depo-fiets zal gratis zijn. De exploitatie zal gebeuren in samenwerking met Publex Buitenreclame bv, die verwacht voor dit systeem van "rijdend straatmeubilair' voldoende sponsors te kunnen aantrekken.