Cheney: generatie kernwapens weg

WASHINGTON, 9 SEPT. De Amerikaanse minister van defensie, Dick Cheney, acht het zinvol dat de kernwapens voor de korte afstand (SNF) in Europa, zoals de nucleaire artillerie en raketten met beperkte reikwijdte ter discussie worden gesteld, nu de situatie in Oost-Europa en de Sovjet-Unie zo ingrijpend is veranderd.

De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten bereikten eerder al akkoorden over afschaffing van de kernraketten voor de middellange afstand (INF) en beperking van het aantal strategische raketten (START). Tegenover de Amerikaanse televisiezender CNN zei Cheney: “Beide partijen hebben zogeheten korte-drachtsystemen. Die hebben niet langer veel nut in de nieuwe Europese verhoudingen. Ik verwacht dat de Nuclear Planning Group van de NAVO, die volgende maand bijeenkomt, deze zaak in het bondgenootschap aan de orde zal stellen.” (AP)