Bolkestein: moslims moeten zich aanpassen

DEN HAAG, 9 SEPT. VVD-leider Bolkestein vindt dat moslims zich aan de normen van de liberale westerse samenleving moeten aanpassen.

Tijdens een spreekbeurt voor de Liberale Internationale Conferentie in Luzern zei Bolkestein dit weekeinde dat “geen compromis” mogelijk is bij een aantal “essentiële” culturele waarden. Hij noemde de scheiding van kerk en staat, vrijheid van meningsuiting, tolerantie en het niet-discrimineren. Volgens de VVD-leider is integratie van de vierhonderdduizend moslims “die Nederland weldra zal bevatten” noodzakelijk. “Als ieders culturele identiteit ongehinderd kan blijven voortbestaan, zal de integratie daaronder lijden.” Het liberalisme heeft een “universele waarde”, zo zei hij. Liberale waarden gelden niet alleen in Europa en Noord-Amerika “maar over de gehele wereld”.

In de islamitische wereld worden ze volgens Bolkestein echter niet in ere gehouden. “Islam is niet alleen een geloof, het is een levenswijze. Scheiding van kerk en staat heeft daarin geen betekenis.” Ook vrijheid van meningsuiting komt in weinig islamitische landen voor. “Het geval Salman Rushdie mag dan uitzonderlijk zijn, het geeft wel aan hoezeer wij van elkaar verschillen op dit punt.” Ook over tolerantie en non-discriminatie wordt door moslims heel anders gedacht. “De manier waarop vrouwen worden behandeld in de islamitische wereld is een vlek op de reputatie van deze grote godsdienst.” Het Nederlands Centrum Buitenlanders noemde de uitspraken vanochtend stemmingmakerij. De VVD-leider zou een vrijbrief geven aan degenen die zich tegen minderheidsgroepen keren.