Wel Pavarotti-geld, maar geen zwerfjeugd

ROTTERDAM, 7 SEPT. De gemeente Den Haag heeft vijftigduizend gulden gekregen uit de opbrengst van het Pavarotti-concert vorige week zondag. Alleen heeft Den Haag geen zwerfkinderen, zegt K. Opmeer, beleidsmedewerker van de Haagse jeugdhulpverlening . “Ze zijn er gewoon niet. En als er al Haagse zwerfkinderen zijn, zitten ze waarschijnlijk in Amsterdam”, aldus Opmeer.

Den Haag gaat daarom met het geld de noodlijdende dagbehandeling van niet-schoolgaande jeugd bekostigen. Dit project richt zich op jongeren tussen veertien en achttien jaar die geen vaste verblijfplaats hebben, maar wel -steeds wisselend- ergens onder dak zijn. “Die jongeren hebben nauwelijks een perspectief. Sommigen hebben alleen maar lichte begeleiding nodig om terug naar school of werk te gaan; anderen daarentegen hebben nauwelijks onderwijs gehad. Die proberen we met ons project te motiveren voor onderwijs of een passende baan,” zegt Opmeer.

Van de 360.000 gulden die het concert van Pavarotti afgelopen zondag in Rotterdam heeft opgebracht, wordt in totaal tweehonderdduizend gulden besteed aan hulpverlening voor Nederlandse zwerfkinderen. De vier grote steden hebben elk vijftigduizend gulden gekregen. “Een sympathiek doel”, noemt de organisator van het Pavarotti-concert Harry Mens het.

Hij was op dit idee gekomen, toen hij in een tv-ontbijtshow van Catherine Keijl een Amsterdams gemeenteraadslid had horen praten over de hoofdstedelijke pensions voor zwerfkinderen.

Tienduizend gulden uit de opbrengst van het concert, waar Pavarotti drie miljoen voor kreeg, is bedoeld voor zwerfkinderen in Brazilië. De Nederlandse pater Schoorl ontfermt zich daar over straatkinderen. Mens: “Hij is net als ik in Lisse geboren, dus dat bindt.” Tot slot gaat honderdvijftig duizend gulden naar het Ronald McDonald Kinderfonds (“Ach, dat vind ik ook een leuk fonds”), dat het bedrag helemaal gebruikt voor de vier McDonaldhuizen en eventueel nieuw te bouwen onderkomens voor ouders van kankerpatiëntjes. Het fonds kreeg dit geld - bij wijze van voorschot - reeds in het voorjaar tijdens een gala-avond.

De gemeente Amsterdam, die in tegenstelling tot Den Haag wel degelijk te maken heeft met zwervende jongeren, weet nog niet waaraan het geld wordt uitgegeven. Ook de gemeente Rotterdam, die een project voor zwerfjongeren heeft, kan nog niets melden over de besteding.

De gemeente Utrecht heeft wel al enig idee wat met het geld te doen. Het gaat naar een "breder project voor zwerfkinderen". Wat dat concreet betekent voor de kansloze Utrechtse jongeren weet G.P. Isabella, beleidsmedewerker op de afdeling welzijn, nog niet.

    • Simone Stevens