Vreemdelingenangst

Nederland moet waken voor überfremdung. Het gaat niet aan dat buitenlanders belust op geldelijk gewin hier mooie bedrijven opkopen en vervolgens kapot maken - bij voorbeeld door allerlei onderdelen af te stoten en duizenden mensen te ontslaan.

Als Jan Timmer bij Philips de onderneming opbreekt en duizenden mensen ontslaat ligt dat natuurlijk anders. Dat is een Nederlander.

Wij hechten aan echte Nederlandse ondernemingen. Wij rijden liever in een Nedcar, ook al heeft de fabrikant Volvo en Mitsubishi als aandeelhouder en wordt het bedrijf, net als Nederlands grootste kruidenier, geleid door een Belg.

De beurs is minder bang voor überfremdung dan de mensen die bovenstaande redenering aanhangen. De koers van Philips veert al enige tijd op. En als Philips twee buitenlanders tot topmanager benoemt, is de omzet in het aandeel ongeveer even groot als de maandag van de staatsgreep in de Sovjet-Unie. Blijkbaar vindt de beurs beide gebeurtenissen voor Philips even belangrijk.

De beurs vindt Philips zelfs al weer bijna even veel waard als het management zegt. De koers komt bij de intrinsieke waarde in de buurt. Bijna verlaat Philips de rangen van de ondernemingen aan wier in het jaarverslag gegeven cijfers de beurs geen geloof hecht. De groep waarvan de beurswaarde lager is dan het in het jaarverslag getoonde eigen vermogen. Een groep waartoe zeer "Nederlandse' bedrijven als Hoogovens, KLM, Océ en Borsumij Wehry behoren. Een groep die overigens wordt aangevoerd door "Royal Dutch', casu quo Koninklijke Olie.

Vreemden binnen

De ministers van buitenlandse zaken van de EG bespraken gisteren hoe vrij de toegang wordt die Polen, Tjechoslowakije en Hongarije krijgen tot de Europese markt, waar harde valuta kunnen worden verdiend.

Als produkten uit die landen zonder belemmeringen in de EG kunnen worden verkocht, zouden de inwoners van die landen in eigen land aan het werk kunnen gaan en hoeven ze niet deze kant op te komen om het Westerse niveau van welvaart te bereiken.

Het Nederlandse bedrijfsleven zal even moeten slikken wanneer wordt beseft dat, naar goed kapitalistisch gebruik, de markt open moet voor nieuwe concurrenten om de bejubelde nederlaag van het communisme te consolideren.

Internationale Nederlanden

Internationale Nederlanden Groep Groep, de naam waaronder Nederlands grootste financiële instelling bij nader inzien door het leven wil gaan, heeft destijds in het heetst van de fusiestrijd trots opgemerkt de op één na meest winstgevende financiële instelling van Europa te zijn. Alleen een Spaanse bank ging de ING Groep voor.

Dat zijn vergelijkingen waar men later spijt van krijgt. De opwaartse ruimte wordt daarmee ingeperkt. Het kan haast alleen nog maar tegenvallen. De eerste halfjaarcijfers van ING Groep ogen op het eerste gezicht aardig. Maar de verzekeringswinsten tonen alleen groei indien ze worden afgezet tegen het tegenvallende eerste halfjaar van 1990 van Nationale-Nederlanden.

De bankactiviteiten leverden bruto 880 miljoen gulden op tegenover 843 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. Een bescheiden groei, zeker indien men bedenkt dat Westland-Utrecht en Vola er nu wel en toen niet bij zijn gerekend.

Anderzijds is het natuurlijk te vroeg om een oordeel over het succes van de fusie uit te spreken. Met een koers op zo'n zeven keer de winst per aandeel doet de beurs dat ook nog niet. Aegon noteert immers een koerswinstverhouding van ongeveer zes en ABN-Amro ongeveer acht. De combinatie van bank en verzekeraar zit er precies tussenin.

    • Paul Frentrop