Van der Louw: opheffing PvdA op termijn mogelijk

ROTTERDAM, 7 SEPT. Oud-partijvoorzitter van de PvdA en ex-burgemeester van Rotterdam, André van der Louw, vindt dat er snel een nieuwe politieke leiding in de PvdA moet komen. Een leiding die op korte termijn het perspectief op een hergroepering van progressieve krachten moet kunnen openen.

Van der Louw gaat zelfs zo ver dat hij een opheffing van de PvdA op termijn mogelijk acht. “Het zou via een fase mogen van een federatie van progressieve partijen (..) als je maar besluit om samen op pad te gaan.” En: “Ik heb het van ons een hele grote fout gevonden dat wij D66 bij de laatste kabinetsformatie hebben laten vallen.”

Of de huidige leiding in staat is dit pad naar een progressieve volkspartij in te slaan, betwijfelt hij echter. “Er is een bepaald circuit in de PvdA dat voor de huidige situatie verantwoordelijk is. Ik betwijfel of dat circuit nog wel de zelfreinigende kracht heeft om tot nieuwe verhoudingen te komen.”

Hij constateert: “Er worden zaken met de mantel der liefde bedekt omdat de gezamenlijke posities op het spel staan.”

Zelf in de leiding van een progressieve volkspartij zitting nemen, zegt hij, past niet meer in "de levensfase' die hij bereikt heeft.

Van der Louw heeft de afgelopen jaren categorisch geweigerd grote interviews over de PvdA te geven. Hij had geen behoefte zichzelf “als goeroe op te werpen die steeds zijn mond opendoet, zonder verantwoordelijkheid te dragen”.

Nu echter meent hij dat de tijd is aangebroken zijn stilzwijgen over de partij te doorbreken. “Ik begin nu ook, zachtjes uitgedrukt, nerveus te worden.”