"Stichtelijke liederen' luiden nieuwe president Suriname in; Sporthal opgetogen na verkiezing; Vice-president Wijdenbosch valt luid boe-geroep ten deel;

PARAMARIBO, 7 SEPT. Een paar honderd man publiek volgde de verrichtingen van de afgevaardigden van de Verenigde Volksvergadering in de Anthony Nesty-sporthal, de enige plaats in Paramaribo waar zo'n groot aantal mensen zonder problemen kan vergaderen. Een groot deel van het publiek was in partijkleuren uitgedost. Naarmate de vergadering vorderde werd de sfeer vrijer en juichte het publiek geliefde afgevaardigden toe en jouwde andere uit. De huidige vice-president Jules Wijdenbosch (NDP) viel fors boe-geroep ten deel toen hij werd opgeroepen om zijn stem uit te brengen. Frank Playfair van dezelfde NDP kreeg daarentegen toch een applausje.

In de Verenigde Volksvergadering waren vrijdag 817 van de 827 toegelaten volksvertegenwoordigers aanwezig. Nog steeds zijn niet alle 867 leden van de districtsraden en ressortraden (provinciale- en gemeenteraden) beëdigd. Deels door de ontoegankelijkheid van sommige gebieden, maar ook omdat opstandige Toekajana-indianen weigeren sommige bestuursfunctionarissen toe te laten die de gekozenen hadden moeten beëdigen. In de Verenigde Volksvergadering had het Nieuw Front 677 stemmen, de NDP 134 en DA'91 55 stemmen en Palu één stem.

Aan de vooravond van de verkiezing hield de NPS donderdagavond nog een mobilisatiebijeenkomst. Daar verklaarde Venetiaan zich ervan bewust te zijn dat hem een zware taak wacht. Hij gaat er echter van uit dat hij de ondersteuning zal genieten van alle Surinamers. “De ontwikkeling van het land is niet een zaak van de NPS of het Nieuw Front, maar van het hele volk.”

Zowel Venetiaan als NPS-leider Henck Arron hadden zware kritiek op de overgangsregering Kraag-Wijdenbosch. Arron kon zich niet voorstellen dat voor de eerste helft van het jaar al 820 miljoen (Surinaamse) guldens is uitgegeven. Het financieringstekort over het eerste halfjaar van 1991 is al 360 miljoen, terwijl het over heel 1990 slechts 206 miljoen bedroeg. Het tekort over de tweede helft van het jaar is begroot op 495 miljoen. Arron stelde vast dat er pogingen gedaan zijn om afgevaardigden om te kopen.

Een niet bij naam genoemd NPS-lid zou 1.200 gulden zijn aangeboden. Frontleider Fred Derby verzekerde dat de nieuwe regering onthullingen zal doen zodra zij aan de macht is. “Mensen zullen worden ontmaskerd. Hierbij zal wel de nodige voorzichtigheid betracht worden omdat de belangen zo groot zijn dat deze mensen letterlijk over lijken gaan.” Derby zei dat nooit meer zo'n economisch en financieel beleid gevoerd mag worden als de overgangsregering heeft gedaan. Hij beschuldigde Wijdenbosch ervan “de meest gevaarlijke en onverantwoordelijke politicus te zijn in het land”.

Na zijn verkiezing verklaarde Venetiaan dat onverschrokkenheid nodig is om het drugsprobleem aan te pakken. Ook vond hij dat er maatregelen getroffen moeten worden, zowel intern als extern, om coups te voorkomen. Van Nederland verwacht hij, vooral op financieel-economisch gebied, de helpende hand. Overbruggingshulp zal nodig zijn.

Overigens denkt de nieuwe president niet alleen aan Nederland. Ook de contacten met andere bevriende naties zoals Venezuela zullen worden aangehaald.

Venetiaan zal de komende algemene vergadering van de Verenigde Naties toespreken. “De wereld moet weten wat er in Suriname gebeurt.” Zijn regering zal nog niet met een traditionele regeringsverklaring komen omdat eerst geïnventariseerd moet worden. Er wordt aan gewerkt om op de eerste werkdag van oktober een ontwerp-begroting in te dienen.

Na de verkiezing brak in de Anthony Nesty-sporthal een vreugdefeest los. Een groot aantal Nieuwfronters, vooral NPS'ers, liet zich uitbundig gaan. Er werden de voor de NPS kenmerkende stichtelijke liederen gezongen. Om 17.40 uur werd de gekozen president onder het zingen van het volkslied de sporthal binnengeleid en samen met vice-president Jules Ajodhia aan het volk gepresenteerd.

    • Leo Morpurgo