Schaduwboksen bij handelshuis Koppelpoort

AMSTERDAM, 7 SEPT. Het blijft schaduwboksen bij Koppelpoort. In een speciaal bijeengeroepen aandeelhoudersvergadering kon commissaris en waarnemend directeur G. Letteboer van het handelshuis nog steeds niet vertellen wie de mysterieuze grootaandeelhouder is die circa een kwart van de aandelen zou bezitten. Ondanks naspeuringen van het advocatenkantoor Stibbe in Duitsland.

Letteboer hoopt dat de Eerste Kamer snel de Wet meldingsplicht behandelt. Dan moet ieder die meer dan 5 procent van een beursfonds bezit, dat melden. Tot het zover is heeft Koppelpoort een beschermingsmaatregel getroffen die niet veel bescherming oplevert. Vorig jaar had Koppelpoort 500.000 preferente aandelen geplaatst bij de voornaamste principaal, Orenstein & Koppel (O&K), in Duitsland. Vanuit de gedachte dat deze, tevens houdster van enkele prioriteitsaandelen, een bevriende relatie was.

Maar die vriendschap is bekoeld. Tussen de regels door verdenkt Letteboer O&K ervan de grootaandeelhouder te zijn. Vandaar dat nu nog eens 714.000 preferente aandelen zijn geplaatst bij de stichting Prefkop, een zeer bevriende relatie, die er al zo'n 800.000 had. Nu zijn alle 2 miljoen statutair beschikbare pref's uitgegeven. Maar er staan 10 miljoen gewone aandelen uit. Bij elkaar geven die pref's maar een zesde procent van de stemmen op een vergadering, dus het gebaar is vooral symbolisch.

Letteboer bleef in zijn toelichting op de uitgifte dan ook wat vaag: “Het is geen bescherming tegen een overname, want er is geen overnamebod. Het is het beschermen tegen het nalaten van iets dat op dit moment niet aan de orde is, maar de consequentie van dit moment hoeft niet de consequentie van morgen te zijn,” zo hield hij de ongeveer tien aandeelhouders voor, die net als een zestal journalisten de moeite hadden genomen te komen naar de uitstulping in het Amsterdamse Oostelijk havengebied, waar de onderneming is gevestigd.

Letteboer, die de onderneming zo'n 20 jaar leidt, heeft grote moeite een opvolger te vinden. De directiezetel is vacant nadat verschillende kandidaten het niet met hem bleken te kunnen vinden. Hun overhaaste vertrek schrikt nieuwe kandidaten af. In de wandelgangen hadden enkele trouwe aandeelhouders er dan ook wel begrip voor als O&K in zou willen grijpen bij Koppelpoort, dat lang is beheerd als een familievennootschap.

Letteboer stelde dat hij de belangen van de kleine aandeelhouders beschermt. Hij zei niet te willen dat iemand met een groot pakket de dienst uitmaakt. “Laten ze dan maar een bod doen”, aldus Letteboer, die leek te schrikken van deze opmerking want hij vervolgde die snel met “waarmee ik nu de vergadering sluit.”

Aandeelhouders filosofeerden bij de drankjes wat over de hoogte van een eventueel bod. Binnen de balans van Koppelpoort zouden aanzienlijke stille reserves te vinden zijn. Anderzijds werd de kernactiviteit, de verkoop van de grondverzetmachines van O&K als niet van al te veel waarde ingeschat. “Het zijn vooral de financiering en leasing, als je die van de balans afhaalt haal je weinig over,” aldus een aandeelhouder.

In 1985 heeft Koppelpoort zich juist losgemaakt van O&K met het idee ook andere zaken te ondernemen. Daartoe werd toen de Rotterdamse onderneming Zevenhoven aangekocht. Die is na een moeilijk begin nu geherstruktureerd en doet het aardig in onder meer de dienstverlening bij verbindingen van leidingen voor oliemaatschappijen. Toen Letteboer bij zijn toelichting verwees naar de weerstand van de ondernemingsraden tegen een overval, duidde hij ook vooral op dit bedrijf: “Rotterdammers zijn veel meer geïnteresseerd in dit soort zaken.”

Dat was een duidelijke hint naar de aanwezige vertegenwoordiger van O&K die misschien zou kunnen denken dat hij de verkopers van Koppelpoort wel bereid zou vinden direct zijn spullen aan de man te brengen.