PvdA-leider Kok roept in brief partij op hem te steunen

DEN HAAG, 7 SEPT. PvdA-leider Kok heeft de leden van zijn partij in een open brief opgeroepen hem te steunen in de kwestie rond de WAO en het loslaten van de koppeling tussen lonen en uitkeringen. De brief van Kok staat afgedrukt in een speciale uitgave van het partijblad "Rood' die begin volgende week verschijnt. Het is een nieuwe poging van de PvdA-top de niet afnemende onrust in de partij over de kabinetsplannen te dempen.

In het partijblad staat eveneens de ontwerp-resolutie van het partijbestuur die op het buitengewone congres van 28 september in Nijmegen zal worden besproken. Hierin wordt steun uitgesproken voor “de politieke afweging en opstelling van de Tweede Kamerfractie inzake de kabinetsvoorstellen”. Het partijbestuur zegt van mening te zijn dat “ondanks kritiek op onderdelen de herziene WAO-ziektewet voorstellen als onderhandelingsresultaat aanvaardbaar zijn”. De resolutie eindigt met de woorden dat het “vertrouwen” wordt uitgesproken in “Wim Kok en de overige bewindslieden”.

Kok noemt het in zijn open brief aan de ruim tachtigduizend leden van de PvdA “ondenkbaar” dat het voorgestelde “indringende pakket” aan WAO en ziektewet maatregelen “onder verantwoordelijkheid van PvdA-bewindslieden kan worden uitgevoerd als zij daarvoor uiteindelijk onvoldoende steun zouden krijgen in de eigen partij”. Maar, volgens Kok gaat het bij het komende congres van zijn partij om meer: “De interne discussie over de voorstellen, de scherpte ervan en het vaak onomwonden uitgesproken wantrouwen roepen vragen op over de bereidheid van de PvdA voluit verantwoordelijkheid te willen blijven dragen voor deelname aan dit kabinet”, zo schrijft hij.

FNV-voorzitter Stekelenburg heeft vanmorgen in harde bewoordingen de kritiek van PvdA-fractievoorzitter Wöltgens op de vakbeweging gepareerd. De opmerking van Wöltgens dat de vakbeweging slechts voor een beperkt deelbelang staat “is een grote belediging, een klap in het gezicht van de FNV”, zei Stekelenburg. Wij zijn geen beperkte belangenclub en geen brood-en-boterbond en willen dat ook niet zijn. Alleen al voor deze opmerking zou Wöltgens zijn excuses behoren aan te bieden.” Stekelenburg zei dit bij de opening van het hernieuwde conferentie-oord van de Woodbrokers in Bentveld.

Brief Kok aan PvdA-leden

Enkele letterlijke citaten uit de open brief van PvdA-leider Kok:

“Een overvloedig gebruik van de WAO en AAW is vooral een sociaal, maar ook een economisch probleem. De kosten bedragen al zo'n 20 miljard gulden en dreigen verder op te lopen. Wie steeds hogere belastingen en premies geen probleem vindt, die hoeft zich over deze ontwikkeling uiteraard geen zorgen te maken. Maar dan steek je wel je kop in het zand. Daar pas ik voor.” (...)

“De bereidheid om solidair te zijn met mensen die door ziekte gebrek ouderdom of werkloosheid niet voor zichzelf kunnen zorgen hoort voor een partij als de PvdA een rostvast gegeven te zijn. Maar zelfs de sterkste rots wordt uitgehold als té lang en té groot beroep op die solidariteit wordt gedaan. Dát is voor mij de kern van de zaak.” (....)

“Wanneer ik u vraag om vertrouwen, vraag ik u ook om vertrouwen in het inzicht dat vernieuwing noodzakelijk is. Beide zijn ondeelbaar tegen de achtergrond van de positie waarin de partij zich maatschappelijk bevindt. Ik vraag uw vertrouwen om mij in de komende jaren - met als inzet het kabinetsbeleid van de resterende periode - de kans te geven de vernieuwing van de partij, van het programma en - waar nodig en mogelijk - van het kabinetsbeleid ter hand te nemen. Ook daarover gaat het aanstaande congres. Ik hoop erop dat u mij zult willen steunen.”