Problemen voor de PvdA in Bolsward stapelen zich op

BOLSWARD, 7 SEPT. “De kansarmen worden in de kou gezet. Dit slaat alles.” B. Haanstra is sinds vorig jaar fractievoorzitster van de PvdA in de gemeenteraad van het Friese stadje Bolsward. Onderlinge ruzies en volgens haar "verrotte partijstructuren' die zich zowel plaatselijk als landelijk openbaarden nopen haar binnenkort echter haar lidmaatschap na tien jaar te beëindigen.

Haanstra's kritiek op de PvdA-bewindslieden in de regering is groot. Vooral de WAO- en de Ziektewetplannen wijst ze fel van de hand. “De WAO-plannen vind ik heel erg beschamend. Ik schaam me soms als ik zeg dat ik lid van de PvdA ben. Wat historisch is gegroeid wordt nu in één klap weggegooid.”

Haanstra is van oordeel dat de PvdA'ers achter de regeringstafel zich veel meer gelegen moeten laten liggen aan hun achterban. “Er ligt totaal geen visie ten grondslag aan deze plannen. Eerst schrijven ze een verkiezingsprogramma, waarna de zwakkeren met dollartekens in de ogen worden gepakt. Kok, Dales en Ritzen passeren de VVD rechts. De VVD heeft dit nog nooit zo aangedurfd. Als ik zie dat er hier in Bolsward 40 PvdA'ers hun lidmaatschap hebben opgezegd, van wie sommigen al 50 jaar lid waren, dan doet dat pijn.”

Ook de plaatselijke PvdA-problemen in Bolsward hebben bijgedragen aan Haanstra's besluit om op te stappen. Volgens haar is de PvdA opgedeeld in een clan van carrièremakers en een groep mensen met een echt sociaal-democratisch hart die nog wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. “De PvdA-structuur in Bolsward is totaal verrot. In feite is de partij hier kapot.” De strijd tussen links en rechts in de PvdA manifesteert zich in de vete tussen de twee mannelijke raadsleden S. de Haas en M. Bouma enerzijds en anderzijds de dames Haanstra en Korfmaker, die inmiddels haar lidmaatschap heeft opgezegd en op persoonlijke titel in de Bolswarder raad zit. Haanstra beschuldigt De Haas ervan dat hij als PvdA-wethouder het partijprogram achteloos terzijde schoof en verscheidene malen met het CDA meestemde. Toen Haanstra vorig jaar lijsttrekker werd, was dat een nederlaag voor De Haas. Deze kon zijn wethouderszetel echter behouden.

Haanstra weigerde om persoonlijke en politieke redenen nog langer samen te werken met De Haas. Ze zegt dat hij haar als fractievoorzitter niet informeerde en haar in de media belachelijk maakte. Zelfs zou hij haar bedreigd hebben door te roepen dat hij haar "kapot' zou maken. Haanstra weigerde daarop nog langer te verschijnen op partijbijeenkomsten. Toen de leden weigerden haar te royeren, stapte het plaatselijk partijbestuur op. Op grond van artikel 23 van het partijstatuut wordt Haanstra geacht samen te werken met De Haas, zo niet dan volgt een royement van het Landelijk Partijbestuur.

Woordvoerder A. Sliedrecht van het Landelijk Partijbestuur verklaart dat het Landelijk Bestuur "uit armoede' te hulp is geroepen in het slepende conflict. “Het plaatselijk bestuur en het gewest konden geen werkbare situatie creëren.” Hij zegt geen oordeel te willen geven over het handelen van Haanstra en De Haas. Volgens hem is echter gebleken dat Haanstra zich niet wilde schikken naar de regels in de statuten. “Ze was niet bereid om binnen de fractie samen te werken en dan rest er helaas niets anders dan iemand te confronteren met de gevolgen.”

Op Haanstra's argument dat de leden niet zijn geraadpleegd in het conflict antwoordt Sliedrecht: “Je stelt spelregels op en dan ga je niet met de toeschouwers overleggen over andere spelregels.” Een meerderheid, 70 van de 106 PvdA-leden in Bolsward, wil echter een diepgaand onderzoek naar de hele gang van zaken. Dat weigert het landelijk PvdA-bestuur. Haanstra: “De zaak is zo eenvoudig. Zoek het uit, maak een rapport, en laat de leden een besluit nemen. Dat moet toch binnen een sociaal-democratische partij gewoon zijn. Het landelijk partijbestuur dat nu met een royementspocedure dreigt laat haar lelijk in de kou staan, vindt ze. “Maar ik heb geestelijk al afscheid genomen van de PvdA. We hebben al plannen voor een nieuwe partij.”

    • Karin de Mik