Parijs niet soepel jegens O-Europa

BRUSSEL, 7 SEPT. Fel verzet van de Franse minister van buitenlandse zaken Roland Dumas heeft er gisteren voor gezorgd dat een voorstel om meer concessies te doen bij de onderhandelingen met Polen, Tsjechoslowakije en Hongarije voorlopig is getorpedeerd.

Eerder deze week had de vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Andriessen aangedrongen op meer flexibiliteit in het mandaat bij de onderhandelingen over nieuwe associatie-akkoorden met de drie landen. Maar Frankrijk bleef er fel tegen gekant om de hoeveelheid rund- en schapevlees te verhogen die de drie landen naar de EG mogen uitvoeren.

Een zichtbaar teleurgestelde minister Van den Broek, de voorzitter van de vergadering van de EG-ministers van buitenlandse zaken, zei gisteren het verzet “van één delegatie” betreurenswaardig te vinden, maar meende dat de situatie niet hopeloos was.

De Deense minister Uffe Elleman-Jensen noemde het “schandelijk” dat Frankrijk het voorstel had geblokkeerd en meende dat sommigen zich gedragen alsof ze “op een andere planeet” leven.

Minister Van den Broek onthulde dat het verschil maar heel klein was en dat het compromis over de import van textiel door andere landen wel was aanvaard. Het ging niet alleen om een economisch pakket, zo zei Van den Broek, maar ook om het ten uitvoer leggen van politieke toezeggingen waartoe de EG zich eerder had verplicht.

Volgens Van den Broek zou er alleen vertraging kunnen optreden in de onderhandelingen over de akkoorden die volgens het plan van Commissaris Andriessen eind volgende maand klaar moeten zijn. Waarnemers in Brussel sluiten overigens niet uit dat het Franse verzet vooral moet worden uitgelegd als onderhandelingstactiek die erop gericht is “wisselgeld” voorhanden te hebben als Frankrijk op andere punten zijn zin wil krijgen.

In dat geval zouden de Fransen al binnenkort met een royaal gebaar kunnen instemmen met de importverruiming, die neerkomt op een jaarlijkse verhoging van 11.000 ton rund- en 8.000 ton schapevlees, een hoeveelheid die, zoals een waarnemer opmerkte, “bij wijze van spreken in de vrieskist van mijn supermarkt past”.