Onderzeeboot gaf geen antwoord na oproep

DEN HAAG, 7 SEPT. De commandant van de voor korte tijd zoek gewaande Nederlandse onderzeeboot Potvis bespeurde in de loop van gisterochtend in de wateren boven zich een verhoogde vlootactiviteit. In alle heimelijkheid bracht de onderzeeboot zijn wapens in stelling. De Potvis deed mee aan de NAVO-oefening "Vendetta' voor anti-onderzeebootbestrijding.

Gistermiddag omstreeks twee uur zocht de Potvis contact met de schepen aan de oppervlakte om conform de regels van de oefening zijn "geslaagde' aanvallen te melden. “Iedereen zoekt je”, kon de commandant van het door de torpedo's van de Potvis "getroffen' schip zijn belager vertellen.

Het signaleren van een lichtflits door de piloot van een Nederlands Orion patrouillevliegtuig leidde gisteren tot de nodige bezorgdheid over het lot van de 67-koppige bemanning van de onderzeeboot Potvis. Om ongeveer 07.30 uur Nederlandse tijd zag de piloot op 250 kilometer ten westen van Schotland een rode lichtkogel. Dit gegeven en de wetenschap dat er in het gebied waar het alarmsignaal werd waargenomen onderzeeboten waren, leidde tot het inzetten van een zogenoemde standaardprocedure.

Alle schepen die deelnamen aan de NAVO-oefening kregen het sein zich te melden. De Britse onderzeeboot deed dat wel, de Nederlandse Potvis niet. Tijdens de oefening worden voor onderzeeboten om de vier uur berichten uitgezonden. 's Ochtends om tien uur Nederlandse tijd zou volgens het draaiboek het eerste bericht worden uitgezonden. Maar de onderzeeboot is niet verplicht elk uitgezonden bericht op te vangen. In een tijdsbestek van twaalf uur hoeft de onderzeeboot slechts één oproep te ontvangen. De oproep van tien uur om zich te melden liet de Potvis voorbijgaan, zeer waarschijnlijk wegens de verhoogde vlootactiviteit in de nabijheid van de onderzeeboot.

Pag 3:

Oefening is weer hervat

De Britse media maakten vrij snel melding van vermissing van "een diesel-electrische onderzeeboot die niet-Brits' was. Het was toen snel duidelijk dat het om de Nederlandse onderzeeboot ging. Overigens spraken de Britten niet over "vermist', maar over een "search for' wat zoveel betekentals: "zoekt contact met'. De marineleiding in Den Helder sprak over een eerste fase, die te boek staat als 'Sub Look', "opdracht om op te sporen' en stelde eveneens volgens het draaiboek de familieleden van de Potvis-bemanning daarvan in kennis.

De NAVO-oefening is weer hervat. De oefening, waaraan naast de Nederlandse onderzeeboot Potvis ook Britse en Amerikaanse schepen meedoen moet tot 10 september duren. De Britten voeren het commando.