Ogem-accountant niet aansprakelijk

Curatoren van het in de jaren tachtig door bewezen wanbeleid te gronde gegane OGEM-concern achten onvoldoende gronden aanwezig om de externe accountant (indertijd Dijker en Doornbosch) aansprakelijk te stellen voor beroepsfouten.