Italië

Hierbij verwijs ik naar een artikel uit het Zaterdags Bijvoegsel van 27 juli van de hand van uw correspondent uit Rome, Marc Leijendekker, getiteld: "Italië is geen serieus land'.

Genoemd artikel is met vaardigheid geschreven, omdat het uitspraken van een groot aantal Italiaanse persoonlijkheden citeert. Desalniettemin is de inhoud desinformatief en de titel tendentieus, aangezien geen rekening wordt gehouden met de Italiaanse werkelijkheid. Ik denk dat de vele Nederlandse ondernemers, vooral die in Rotterdam, die dagelijks met Italië werken en daarbij uitstekende zaken doen, er absoluut anders over denken dan NRC Handelsblad en zijn correspondent te Rome.

Als voorbeeld mag dienen een brief van de heer T. Oreel uit Heerenveen, die ik in augustus ontving, waarvan de inhoud als volgt luidt:

""In NRC Handelsblad trof ik bijgaand zéér denigrerend artikel betreffende Italië aan. Meer dan dertig jaar heb ik in Italië gewoond, alwaar ik op een bepaald niveau in handel en landbouw in geheel Italië werkzaam ben geweest. Op basis van mijn persoonlijke ervaringen en waarnemingen protesteer ik heftig tegen de publicatie van dit artikel.''

    • Ambassadeur van Italiëden Haag
    • Antonello Pietromarchi