Inspectie van kerncentrales Sovjet-Unie

ROTTERDAM, 7 september, Het lnternationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA) in Wenen gaat alle 20 kernreactoren van het tvpe Tsjernobyl in de Sovjet-Unie inspecteren, Dat zei een woordvoerder van het agentschap gisteren na afloop van een conferentie over verbetering van de veiligheid van kerncentrales,

Volgens het IAEA zullen de financiele middelen voor de extra inspecties in de Sovjet-Unie 'zeker' op tafel komen waarschijnlijk uit fondsen van de Europese Gemeenschap, Het IAEA heeft eerder al extra geld van de EG gekregen voor inspectie van alle oudere kernreactoren van het tvpe VVER, die behalve in de Sovjet-Unie in vrijwel alle landen in Midden- en Oost-Europa zijn gebouwd, De grafiet-gemodereerde reactoren van het tvpe dat in 1986 in Tsjernobyl is geexplodeerd, staan alleen in de Sovjet-Unie, Ze maken deel uit van zes verschillcndc centrales.

Het IAEA zal aan de hand van zijn inspecties aanpassingen adviseren die in elk geval nodig zijn om de centrales een minimum aan veiligheidsvoorzieningen te bieden, al kunnen ze niet aan de Westerse maatstaven voldoen, Sinds de ramp in Tsjernobyl houdt de Sovjet-Unie er al rekening mee dat spoedig meer centrales van dit type moeten, worden gesloten, Op de IAEA-conferentie van afgelopen week heeft de Sovjet-Unie voor het eerst voorgesteld alle centrales van het Tsjernobyl-tvpe aan inspectie van het VN-agentschap te onderwerpen, De Sovjet-delegatie vroeg het Westen ook om financiele hulp in verband met de voorgenomen sluiting van de gehele centrale van Tsjernobyl binnen vier jaar, waar nu nog drie reactoren in werking zijn.

Op de lAEA-confercntie werd nog geen overeenstemming bereikt over een internationale conventie voor de veiligheid van kerncentrales, Wel werd afgesproken dat het lAEA-regime voor controle en verbetering van de veiligheid zal worden versterkt en dat dit uiteindelijk in een conventie kan resulteren, De Europese landen zijn voorstanders van een conventie in verband met de slechte con