Heineken boekt meer winst bij een lagere afzet

AMSTERDAM, 7 SEPT. Het drankenconcern Heineken heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst behaald van 168,4 miljoen gulden tegen 165,4 miljoen gulden in dezelfde periode van vorig jaar. Die stijging werd gerealiseerd ondanks een daling van de verkoop in hectoliters.

Per aandeel steeg de winst van 5,15 gulden tot 5,24 gulden. De omzet in geld gemeten nam toe van 4,15 miljard gulden tot 4,199 miljard gulden. Voorgesteld wordt een onveranderd interimdividend uit te keren van 1,50 gulden, wat ook geldt voor de aandelen Heineken Holding.

Het bestuur verwacht dat de nettowinst - voor buitengewone baten - over het hele jaar genomen iets hoger zal zijn dan de 366 miljoen gulden over 1990. In de tweede helft van het jaar verwacht het bestuur buitengewone baten van circa 60 miljoen gulden na belasting. De verantwoording van een deel van dit bedrag in het lopende boekjaar is afhankelijk van het binnen 1991 plaatsvinden van de afwikkeling van transacties.

Het bedrijfsresultaat steeg met 2 procent tot 298 miljoen gulden. De afzet, gemeten in hectoliters, bleef in het eerste halfjaar achter ten opzichte van de eerste zes maanden van 1990, aldus de raad van bestuur. Niet alleen waren de weersomstandigheden in Europa ongunstig, ook de Golfcrisis had in vele landen een negatieve invloed op de verkoop. Het horecabezoek liep daardoor terug en ook het toerisme zakte in. Daarnaast ondervond Heineken in sommige landen de gevolgen van een afnemende economische groei.

Tegenover deze negatieve factoren stond dat het concern er in slaagde de marge te verbeteren: de opbrengstprijzen waren hoger dan een jaar geleden en de kosten waren lager. De personeelskosten namen af, waarbij “de voorgaande reorganisaties een rol spelen”, aldus de raad van bestuur.

Ook de accijnzen waren lager. Dat was niet alleen het gevolg van de verminderde bierverkoop, maar dat kwam ook doordat het aandeel van de alcoholvrije bieren in het assortiment van Heineken steeds belangrijker wordt.

Aan de verbetering van Heinekens bedrijfsresultaat droegen overigens ook wijzigingen bij in de omvang van de geconsolideerde belang. Dat betrof met name de acquisitie van de Amerikaanse bierverkoper Van Munching & Co.