Groei werkgelegenheid VS

De werkgelegenheid in de VS, exclusief de landbouw, is afgelopen maand toegenomen met 34.000 banen na een vermindering in de voorgaande twee maanden.

Het percentage werklozen onder de beroepsbevolking bleef staan op 6,8. De banengroei kwam grotendeels voor rekening van de verwerkende industrie.