Geweld duurt nog voort; Overleg over Joegoslavië in Vredespaleis

BRUSSEL, 7 SEPT. De twaalf ministers van buitenlandse zaken van de Europese Gemeenschap zijn het er gisteren in Brussel over eens geworden dat de openingsceremonie van de vredesconferentie over Joegoslavië vandaag doorgang moest vinden, ook al duurden de vijandelijkheden in Kroatië nog voort.

De vredesconferentie, die met een openingswoord van minister van buitenlandse zaken Van den Broek en een welkomstwoord door premier Lubbers als gastheer en voorzitter van de Europese Raad zou beginnen, wordt gehouden plaats in het Vredespaleis in Den Haag.

Op een persconferentie zei minister Van den Broek gistermiddag de indruk te hebben dat de aanwezigheid van bestandswaarnemers van de Europese Gemeenschap een pacificerende werking heeft: “Gebied na gebied lijkt tot rust te komen”, aldus Van den Broek op basis van de berichten die hij had ontvangen van ambassadeur Henri Wijnaendts, de speciale afgezant van de minister, die per gebied tracht met alle partijen bestandsafspraken te maken. Volgens persberichten uit het gebied ging de strijd gisteravond echter nog onverminderd door.

Uit de rapporten van de ambassadeur bleek dat het onmogelijk is één van de partijen in het omstreden gebied te beschuldigen van bestandsschendingen. Tijdens het overleg van de ministers in Brussel werd gisteren dan ook van verscheidene kanten indirecte kritiek geleverd op uitlatingen van de Duitse minister van buitenlandse zaken Hans-Dietrich Genscher van de afgelopen dagen dat “met elk schot” dat van Servische zijde werd gelost de erkenning door de Bondsrepubliek van Slovenië en Kroatië naderbij zou komen.

Het werk van conferentievoorzitter Lord Carrington, zo werd aangevoerd, zou nodeloos bemoeilijkt worden als elke lidstaat zijn eigen standpunt rondbazuint. Het is immers alleen maar in het voordeel van de Kroaten wanneer wordt gezegd dat het geweld van de kant van de Serviërs komt. Daardoor wordt geweld juist uitgelokt, zo meent men.

Op de conferentie in Den Haag zullen ook de Joegoslavische president Stipe Mesic en de presidenten van de zes deelrepublieken aan het woord komen. Nederland heeft voorgesteld Lord Carrington te laten bijstaan door diplomaten uit Nederland, Luxemburg en Portugal, de landen die het huidige, vorige en volgende voorzitterschap van de Europese Gemeenschap bekleden. Dit om de continuïteit te garanderen voor de conferentie, die naar verwachting zeker tot in 1992 zal duren, wanneer Portugal EG-voorzitter is, in juli '92 gevolgd door het Verenigd Koninkrijk.

    • Frits Schaling