Fonds mag zelf subsidie verdelen

DEN HAAG, 7 SEPT. Fondsen op het gebied van cultuur zullen in de toekomst zelf subsidies mogen verdelen, zonder dat zij daarvoor eerst toestemming nodig hebben van de minister van cultuur. Bovendien mag deze minister fondsen stichten op het hele terrein van de cultuur en niet meer alleen, zoals nu, voor scheppende kunsten.

De ministerraad is gisteren akkoord gegaan met een voorstel hierover van minister D'Ancona (WVC). Behalve het oprichten van de fondsen blijven de benoeming van de bestuursleden en de vaststelling van de reglementen een verantwoordelijkheid van de minister. Maar “artistiek-inhoudelijke of cultuur-historische beslissingen”, aldus het kabinetsbesluit, worden overgelaten aan het fondsbestuur. De verdeling van de subsidiegelden komt daarmee dichter bij de praktijk, denkt het kabinet. Nu wordt daarover advies gevraagd aan de Raad voor de Kunst, waarna formeel de beslissing wordt genomen door de minister, die dat advies, aldus een woordvoerster “negen van de tien keer overneemt”. Het fondsbestuur blijft wel verantwoording achteraf schuldig aan de minister.

Het ministerie bestudeert nog welke fondsen in de nieuwe omstandigheden moeten worden gesticht. Het kabinetsbesluit, een wijziging van de toekomstige Wet op het specifiek cultuurbeleid, is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Naar verwachting zal dit voorstel in de loop van volgend jaar aan het parlement worden voorgelegd.