Een schematische weergave van de voorlopige ...

Een schematische weergave van de voorlopige nieuwe staatsstructuur van de Sovjet-Unie, waarmee het Volkscongres deze week heeft ingestemd.

In de nieuwe opzet krijgen de Sovjet-republieken een doorslaggevende rol in het beslissingsproces: ze bepalen de samenstelling van de nieuwe Opperste Sovjet en de presidenten van de republieken zitten samen met de president van de Unie - Michail Gorbatsjov - in de nieuwe Staatsraad. De macht van het centrum, dat zeventig jaar de gang van zaken in de Sovjet-Unie heeft bepaald en gecontroleerd, is zo goed als verdwenen: de republieken zijn niet alleen baas in eigen huis, ze bepalen tezamen ook de gang van zaken in het centrum.

Veel in deze opzet is nog maar voorlopig. Zo is zelfs nog niet duidelijk hoeveel republieken lid zullen blijven van de Sovjet-Unie en welke republieken zich eventueel nog, net als de Baltische landen, volledig zullen afscheiden; daarom staat ook het definitieve aantal leden van de Republieksraad, van de Opperste Sovjet en van de Staatsraad niet vast. Ook is nog niet duidelijk welke republieken buiten de Sovjet-Unie zullen deelnemen aan de economische unie die wordt gesticht. De Baltische landen hebben in beginsel geen nee gezegd tegen deelname aan de economische unie. De kleine Oosteuropese landen, die zich desgewenst ook bij die economische unie kunnen aansluiten, hebben de afgelopen dagen nog geen beslissing genomen; alleen Hongarije heeft laten weten niet voor aansluiting te voelen.

De nieuwe naam van wat nu nog de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken heet zal Unie van Soevereine Staten luiden.