Bukman: geen verbod op gebruik tropisch hout

LEIDEN, 7 SEPT. Een “dwingende regelgeving” voor het beperken van het gebruik van tropisch hardhout komt er niet. De afweging dient op vrijwillige basis te geschieden. Niettemin blijft wel een zekere ruimte bestaan voor gemeenten die “verder willen gaan”.

Dat zei minister Bukman (landbouw, natuurbeheer en visserij) vandaag bij de opening van een symposium over het tropisch regenwoud in het Nationaal Natuurhistorisch Museum in Leiden. De bewindsman zei zich ervan bewust te zijn dat voor de bescherming van het snel verdwijnende regenwoud op dit moment slechts “kleine stappen” worden gezet.

Bukman weigert echter af te wijken van het officiële regeringsstandpunt dat maandag in de Kamer aan de orde is. Het kabinet wil dat vanaf 1995 in Nederland alleen nog maar hout wordt gebruikt uit gebieden waar het bosbeheer is gericht op bescherming en zogeheten duurzame produktie.

Sommige wetenschappelijke deskundigen hebben bij deze doelstelling sterke twijfels. Nederland is na Japan nu de grootste importeur van tropisch hardhout. Van een duurzame produktie is nog zo goed als geen sprake. In die situatie zal naar de verwachting van de deskundigen in 1995 weinig verandering zijn opgetreden.

Bukman gaf zaterdag toe dat het percentage hout dat momenteel duurzaam wordt geproduceerd “bedroevend” laag ligt. Toch houdt het kabinet aan de 1995-doelstelling vast. Nederland kan zelfstandig weinig doen, een internationale aanpak is dan ook geboden, zo maakte de minister duidelijk.

Daarbij was het opvallend dat hij zaterdag met name de gemeenten - waarvan er de nodige een einde van het gebruik van tropisch hardhout wensen - duidelijk maakte dat zij weliswaar niet tot een verbod mogen overgaan maar wel een aantal mogelijkheden hebben om het gebruik te beperken. “Het regeringsstandpunt brengt hierin geen verandering”, aldus Bukman.

Zo wees de bewindsman de gemeenten op de mogelijkheid om “voorlichting” te geven over alternatieven voor tropisch hardhout en op “selectief gebruik en vrijwillige beperking”. Verder kan een gemeente herbebossing of duurzaam bosbeheer steunen in een plaats of regio waarmee een gemeente banden onderhoudt.