Belading KLM lager in augustus

Na stijging van de beladingsgraad tijdens de afgelopen maanden is dit activiteitscijfer van de KLM in augustus, de vijfde maand van het lopende boekjaar, ten opzichte van dezelfde maand van 1990-1991 gedaald van 73,3 naar 71,8 procent.

In juni lag dit cijfers op 72,9 procent tegen 73 procent een jaar eerder, terwijl in mei 70 procent werd gemeld tegen 69,9 procent in mei van het voorgaande jaar.

Over de eerste vijf maanden trad per saldo een daling op van 71,7 naar 70,9 procent, heeft de luchtvaartmaatschappij medegedeeld. Het totale luchtvervoer nam in augustus toe met twee procent van 434,2 miljoen tot 442,9 miljoen tonkilometer. De produktie steeg met vier procent van 592,3 miljoen naar 617,1 miljoen tonkilometer. In de eerste vijf maanden ging het totale vervoer met drie procent omhoog van 2019,8 miljoen naar 2070,5 miljoen tonkilometer en de produktie met vier procent van 2817,5 miljoen naar 2919,6 miljoen tonkilometer.